به گزارش اکوایران حجم حقیقی اقتصاد ایران در پاییز سال جاری نزدیک به 195 هزار میلیارد تومان برآورد شده که نسبت به فصل مشابه سال گذشته بالغ بر 5 هزار میلیارد تومان افزایش یافته، بر این اساس رشد اقتصادی در پایز امسال 2.8 درصد بوده است. بررسی ها نشان می دهد رشد اقتصادی بهار امسال 4.6 درصد و در تابستان 2.5 درصد به ثبت رسیده، به ببان دیگر رشد اقتصادی در تابستان و پاییز نسبت به بهار روندی نزولی را تجربه کرده است.

رشد اقتصادی بخش نفت در بهار امسال 1.1 درصد برآورد شده، این در حالیست که در تابستان و پاییز این نرخ به 5.3 درصد و 10.7 درصد رسیده است. این امر گویای رشد و رونق کاملا صعودی بخش نفت و گاز در سال 1401 است، همچنین بالاترین رشد رقم خورده میان بخش ها نیز با اختلاف به گروه نفت و گاز تعلق دارد. بررسی ها نشان می دهد عمده ترین دلیل رشد اقتصادی مثبت در پاییز امسال بخش نفت بوده است.

بر خلاف بخش نفت که فصل به فصل اوضاع بهتری پیدا کرده، رشد اقتصادی بخش کشاورزی در 1401 بدتر شده است. رشد اقتصادی بخش کشاورزی در بهار حدودا منفی یک درصد به ثبت رسیده، در حالی که رشد این بخش در تابستان و پاییز به ترتیب به منفی 3 درصد و منفی 7.9 درصد رسیده است. این برای هفتمین فصل متوالی است که رشد این بخش منفی می شود.

رشد اقتصادی بخش صنایع و معادن(بدون احتساب نفت و گاز) در پاییز امسال 3.9 درصد برآورد شده، این در حالیست که رشد این بخش در بهار بالغ بر 7 درصد بوده است. رشد اقتصادی بخش خدمات نیز از 4.7 درصد در بهار به 1.7 درصد در پاییز رسیده است. به طور کلی می توان بیان کرده که به جز بخش نفت و گاز در سایر بخش ها شاهد روند نزولی شاخص رشد اقتصادی بوده ایم. 

photo_2023-03-11_11-27-20