اما مهدی علیمردانی، مدیر عامل صنایع غذایی ۲۰۲ در پاسخ به این سوال که افزایش قیمت گوشت چه اثری بر بازار فرآورده‌های گوشتی داشته و آیا این صنعت توانسته جایگزین مصرف گوشت شود؟ می گوید:خیر.