به گزارش اکوایران، تورم ماهانه و نقطه‌ای مصرف‌کننده برای کالاهای خوراکی با افزایش روبه‌رو بوده است. برخی از کارشناسان علت این موضوع را در افزایش تورم تولیدکننده خدمات می‌دانند. همچنین تورم کالاهای غیرخوراکی تقریبا تغییری نکرده و در همان نرخ‌های تیرماه باقی ماند‌ه‌اند که به اعتقاد برخی می تواند ناشی از ثبات نرخ ارز در ماه های اخیر باشد.

مرکز آمار ابتدای هر ماه به انتشار گزارش تورم مربوط به ماه قبل می‌پردازد اما در حال‌حاضر، علی‌رغم گذشت چهار روز از ابتدای ماه هنوز خبری از آمارهای تورم این مرکز نیست. در مقابل خبرگزاری تسنیم اقدام به انتشار خبر تورم مرداد 1402 کرد که بر همین اساس در این گزارش به‌طور خلاصه تورم کالاهای خوراکی و غیرخوراکی نیز عنوان شده است. 

تورم

رشد تورم ماهانه و نقطه‌ای کالاهای خوراکی

بر اساس داده های آماری، تورم ماهانه کالاهای خوراکی بیش از دو برابر شده است. این شاخص که در تیر 1402 با نرخ 1.2 درصد به ثبت رسیده بود، در مرداد سال جاری به 2.6 درصد افزایش یافت. بررسی نقطه به نقطه تورم تیر ماه 1402 نیز نشان دهنده رشد 1.3 واحد درصدی این شاخص در ابتدای تابستان بوده است. تورم نقطه به نقطه، رشد سطح قیمت‌ها را در هر مقطع نسبت به مقطع مشابه سال گذشته‌اش را نشان می‌دهد. این شاخص در مرداد 1402 با رقم 38.4 درصد برای کالاهای خوراکی به ثبت رسید. 

ثبات تقریبی تورم کالاهای غیرخوراکی از نظر نقطه‌ای و ماهانه

افزایش تورم در خوراکی ها در حالی به ثبت رسیده که تورم کالاهای غیرخوراکی در ماه گذشته نسبت به تیر 1402 تغییری نکرده و در نرخ 2.4 درصد باقی مانده است. به عقیده برخی کارشناسان دلیل ثابت ماندن تورم کالاهای غیرخوراکی و افزایش نیافتن آن‌ها، می تواند ثبات نرخ ارز در ماه گذشته باشد.

در همین رابطه بررسی تورم نقطه‌ای کالاهای غیرخوراکی در مرداد 1402 نیز حاکی از ثبات نسبی تورم کالاهای غیرخوراکی نسبت به اولین ماه تابستانی امسال است. طبق آمارها تورم نقطه‌ای غیرخوراکی در مرداد 40.5 درصد به ثبت رسیده است. 

تورم سالانه، با رویه‌ای معکوس

نرخ تورم سالانه برای کالاهای غیرخوراکی با 4 درصد کاهش و برای کالاهای غیرخوراکی با 0.5 درصد افزایش روبه‌رو بوده است. این نرخ تورم حافظه بلندمدت‌تری دارد و 24 ماه را درون خود جای داده، بنابراین احتمالا کاهش تورم رخ داده در این شاخص، ناشی از تجربه کاهش تورم در ماه‌های قبل باشد. 

بررسی ها نشان می دهد علی رغم کاهش رشد نقدینگی و تورم تولیدکننده، تورم مصرف‌کننده در مرداد 1402 افزایش یافته که برخی از کارشناسان افزایش سطح قیمت کالاهای خوراکی برای مصرف‌کننده را به دلیل افزایش در تورم تولیدکننده کالاها و خدمات می‌دانند. به عبارت دیگر این عده معتقدند رشد ثبت شده در قیمت برخی خوراکی ها می تواند در ادامه افزایش در هزینه های تولید در بخش خدمات در کشور باشد.

تورم