به گزارش اکوایران، شاخص فلاکت که از جمع نرخ بیکاری و نرخ تورم به دست می‌آید، به ترتیب در استان‌های لرستان و یزد به بالاترین سطح خود در بهار امسال رسیده است. برآوردها نشان می‌دهد پیش از این، در سال 1401 نیز استان لرستان در صدر جدول شاخص فلاکت قرار داشت و یزد نیز ششمین جایگاه را ثبت کرده بود.

پایین‌ترین نرخ بیکاری در دو استان تهران و بوشهر رقم خورده است. استان‌هایی که در سال 1401 جزو 3 استان با کمترین میزان شاخص فلاکت بوده‌اند. 

محاسبات نشان می‌دهد به طور کلی کانال شاخص فلاکت استان‌ها در نخستین فصل سال جاری نسبت به سال گذشته حدود 1.7 واحد درصد جابه‌جا شده و افزایش یافته است.

شاخص فلاکت در بهار 1402

شاخص فلاکت متغیری است که از جمع نرخ بیکاری فصلی و تورم سالانه به دست می‌آید. برخی از کارشناسان اقتصادی عقیده دارند این شاخص می‌تواند میزان رکود تورمی در یک اقتصاد را بسنجد. برخی نیز در اهیمت ارزیابی این شاخص عنوان کرده‌اند شاخص فلاکت رابطه مستقیمی با میزان جرم و جنایت و آمار خودکشی دارد. 

در این گزارش بر اساس آمارهای منتشر شده از مرکز آمار، تورم سالانه در هر فصل به دست آمده و سپس از جمع نرخ بیکاری فصلی و تورم سالانه در هر فصل شاخص فلاکت محاسبه شده است.

بالا بودن شاخص فلاکت به معنای بالا بودن تورم و بیکاری یا حداقل یکی از آن‌هاست. بنابراین برای بررسی رکود تورمی در یک اقتصاد از این شاخص باید با احتیاط و با دقت استفاده شود. 

فلاکت

صدرنشینان جدول شاخص فلاکت

بررسی شاخص فلاکت در بهار 1402 با نرخ 60.4 درصد نشان می‌دهد که این شاخص نسبت به زمستان ۱۴۰۱ دچار 1.2 واحد افزایش شده است. 

با‌این‌حال مطالعات نشان می‌دهد شاخص فلاکت در 14 استان در بهار 1402 بیش از متوسط کل کشوری به ثبت رسیده است. در این میان استان لرستان با نرخ بیکاری 12.8 درصد و تورم 57.1 درصدی، صدرنشین جدول شاخص فلاکت بوده است. 

آمارها نشان می‌دهد سال گذشته نیز استان لرستان با نرخ بالغ بر 67 واحد بالاترین نرخ فلاکت را به خود اختصاص داده بود. 

طبق بررسی‌ها در بهار امسال در مرتبه دوم نیز استان یزد با نرخ بیکاری 10.6 درصد و تورم 58.8 درصد و در مجموع نرخ فلاکت 69.4 درصد قرار گرفته است.

در کدام استان‌ها کمترین میزان مجموع بیکاری و تورم رقم خورده است؟

کمترین نرخ فلاکت در نخستین فصل سال جاری در استان تهران با نرخ 51.6 درصد رقم خورده است. با توجه به آمارها، نرخ بیکاری در تهران 7.8 درصد و تورم این استان حدود 43.8 درصد به ثبت رسیده است. 

در جایگاه بعدی نیز بوشهر با نرخ 52.6 واحد دچار کمترین نرخ فلاکت بوده است. آمارها نشان می‌دهد که این دو استان در سال 1401 نیز جزو سه استان با کمترین نرخ‌های فلاکت بوده‌اند. 

بر اساس گزارش‌های منتشر شده از مرکز آمار در بهار 1402، تهران که پایین‌ترین و لرستان که بالاترین جایگاه در جدول شاخص فلاکت را دارند، هرکدام حدود 1.7 واحد درصد افزایش در نرخ فلاکت را نسبت به سال قبل تجربه کرد‌ه‌اند. به عبارت دیگر می‌توان گفت کانال نرخ فلاکت استان‌ها حدود 1.7 واحد به سمت بالا منتقل شده است.