طرح حمایت نقدی مشروط برای کاهش بازماندگی از تحصیل در دو استان کرمانشاه و خوزستان اجرا شد. این طرح نتیجه‌گیری کرد که کار کودک کاملا با بحث آموزش مرتبط است و ثانیا اگر بخواهیم به شکل انفعالی با کار کودکان مواجه شویم، احتمالا راه به جایی نمی‌بریم و باید بسترهایی که منجر به این موضوع می‌شود را از بین برد.