به گزارش اکوایران، در لایحه بودجه سال  1403 منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی معادل319 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

این سقف نسبت به مجوز قانون بودجه 1402 برای واگذاری دارایی‌های مالی 8 درصد رشد داشته است.

بنا به گزارش تسنیم، مرکز پژوهش‌های مجلس نیز برآورد کرده که تا پایان سال حدود 195 همت مجموع برداشت از صندوق توسعه ملی باشد.14020926133513266290055510