به گزارش اکوایران، بر اساس تعاریف رایج بازار نیروی کار بیکار به افرادی گفته می‌شود که قادر و مایل به انجام فعالیت اقتصادی هستند اما به دلایل محدودیت‌های بازار کار نمی‌توانند به هیچ شغلی دست پیدا کنند. با توجه به آمارهایی که از درگاه ملی منتشر شده ابتدای نرخ بیکاری در نقاط شهری هر یک از استان‌ها در انتهای پاییز 1402 بررسی شده و سپس با آمارهای مشابه در پاییز 1401 مقایسه شده است. 

شایان ذکر است که نرخ بیکاری در نقاط شهری و روستایی به دلیل تفاوت ماهیت شغلی متفاوت بوده و در این گزارش صرفا به تحلیل داده‌های مربوط به نقاط شهری پرداخته شده است. 

استان محروم کشور، سردمدار بیکاری شهری در پاییز 1402

گزارش‌ها نشان می‌دهد بیکاری در نقاط شهری استان سیستان و بلوچستان در انتهای پاییز 1402 در مقایسه با سایر استان‌ها با اختلاف بیشتر بوده و معادل 18.4 درصد به ثبت رسیده است. این درحالیست که نرخ بیکاری شهری این استان در مقایسه با سال گذشته نیز شدید‌تر شده و حدود 1.7 درصد بالاتر رفته است. 

بهترین و بدترین استان‌ها برای یافتن شغل 

سپس استان لرستان و اردبیل نیز در جایگاه دوم و سوم بالاترین نرخ بیکاری شهری را در انتهای پاییز از سرگذرانده‌اند که در مقایسه با پاییز 1401 بیکاری استان لرستان 1.8 درصد کاهش یافته و در مقابل استان اردبیل شدیدترین رشد در نرخ بیکاری از میان استان‌ها را با 2.9 واحد درصد افزایش را تجربه کرده است. 

در مقابل مشاهده می‌شود استان تهران، خراسان جنوبی و مازندران کمترین نرخ بیکاری در نقاط شهری را به ثبت رسانده‌اند که تماما کمتر از 6 درصد بوده‌ است. بر اساس آمارها نرخ بیکاری شهری در انتهای پاییز در هر یک از استان‌های یاد شده، 5.4، 5.7 و 5.9 درصد بوده است. 

1402112402

شدیدترین میزان افزایش نرخ بیکاری در کدام استان‌ها ثبت شده؟

از سوی دیگر بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ بیکاری مناطق شهری همانطور که ذکر شد در استان اردبیل در انتهای پاییز شدیدترین رشد سالانه را داشته و با 2.9 واحد درصد افزایش، به 13.1 درصد رسیده است. 

در جایگاه دوم و سوم نیز استان کهگیلویه و بویراحمد و سیستان و بلوچستان با 2.2 و 1.7 واحد درصد رشد، در نرخ بیکاری 9.7 و 18.4 درصد قرار گرفته‌اند.

کردستان، همدان و آذربایجان شرقی، بهترین عملکرد در کاهش بیکاری شهری

از سوی دیگر استان کردستان با بیشترین افت نرخ بیکاری در مقایسه با سال گذشته مواجه بوده که با کاهش 4.6 درصدی، نرخ بیکاری 10 درصد را به ثبت رسانده است. در جایگاه‌های بعدی نیز نرخ بیکاری استان همدان و آذربایجان شرقی 3.5 و 3.4 واحد درصد کاهش داشته و به 6.7 و 8 درصد رسیده است. 

بهبود بیکاری شهری در 19 استان کشور

به طور کلی مشاهده می‌شود نرخ بیکاری در 19 استان کشور در مقایسه با پاییز سال گذشته بهبود یافته و در 12 استان باقی‌مانده عمیق‌تر شده است. این درحالیست که میانگین نرخ بیکاری مناطق شهری در کل کشور حدود 8.2 درصد در انتهای پاییز سال جاری به ثبت رسیده که در مقایسه با مقطع مشابه 1401 حدود 0.7 درصد کاهش پیدا کرده یا به عبارتی کمتر از یک درصد بهبود یافته است. 

1402112401