به گزارش اکوایران،‌ تورم تولیدکننده یکی از شاخص‌های اقتصاد کلان است که نشان می دهد قیمت یک سبد متنوع از کالا و خدمات متنوع در مبدا تولید و پیش از رسیدن به دست مصرف کننده چگونه تغییر کرده است. این شاخص می تواند منجر به تغییر قیمت بازاری کالاهای عرضه شده توسط واسطه گران شود. از این رو از آن به عنوان «تورم پیشران» نیز یاد شده است.

شواهد حاکی از آن است که در اسفند 1402 تورم ماهانه تولیدکننده کل کشور بالا رفته است. این نرخ حاصل میانگین تورم 8 گروه تشکیل دهنده آن است. بررسی ها حاکی از آن است که فشار تورم ماهانه بهمن بر دوش تولیدکنندگان 4 گروه بیشتر شده است. در مقابل این فشار در میان تولیدکنندگان 3 گروه کمتر شده و در یک گروه نیز بدون تغییر مانده است. «حمل و نقل و انبارداری» بیشترین افزایش در فشار تورمی پیشران و «صنعت» بالاترین کاهش این نرخ را در اسفند 1402 به ثبت رسانده اند.

مقایسه تورم ماهانه پیشران گروه های مختلف حکایت از آن دارد که «فعالیت های خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی» با ثبت تورم 3.4 درصدی بیشترین میزان این نرخ را کسب کرده است.

در مقابل تورم ماهانه پیشران در یک گروه به زیر 1 درصد رسیده است.  به بیان دقیق‌تر کالا و خدمات «آموزشی» در اسفند سال گذشته کمترین میزان افزایش قیمت را در مبدا تولید و پیش از رسیدن به دست مصرف کننده نهائی نسبت به بهمن 1402 تجربه کرده اند. در ادامه تورم ماهانه تولیدکننده در اسفند 1402 بررسی شده است.

افزایش تورم تولیدکننده در اسفند 1402

تورم تولیدکننده، یکی از شاخص‌های اقتصاد کلان است که نشان می دهد قیمت یک سبد متنوع از انواع کالاها در مبدا تولید و پیش از رسیدن به دست مصرف کننده نهائی چگونه تغییر کرده است. از این شاخص به عنوان «تورم پیشران» نیز یاد شده است. چرا که اگر قیمت کالا توسط تولیدکننده افزایش یابد، قیمت بازاری آن نیز توسط واسطه گر بیشتر شده و بنابراین کالا با قیمت بالاتری به دست مصرف کننده نهائی خواهد رسید. از این رو می‌توان گفت افزایش تورم تولیدکننده ممکن است به افزایش تورم مصرف کننده منجر شود.

جدیدترین گزارش منتشر شده توسط بانک مرکزی نشان می دهد که در اسفند 1402 تورم ماهانه تولیدکننده کل کشور به 1.6 درصد رسیده است. این رقم در مقایسه با بهمن ماه بیشتر شده و افزایش 0.4 واحد درصدی را به ثبت رسانده است. آنچه تا کنون مطرح شده مربوط به تورم ماهانه تولید کننده کل کشور است.

بر اساس گزارش بانک مرکزی گروه های اصلی را می توان در 8 دسته طبقه‌بندی کرد. این گروه‌ها شامل؛ «کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری»، «ساخت»، «حمل و نقل و انبارداری»، «هتل و رستوران»، «اطلاعات و ارتباطات»، «آموزش»، «بهداشت و مددکاری اجتماعی» و «سایر فعالیت‌های خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی» است. در ادامه به بررسی تورم ماهانه پیشران هر گروه در ماه پایانی سال 1402 پرداخته شده است.

030208

سنگین ترین فشار تورمی بر دوش تولیدکننده «خدمات عمومی،‌اجتماعی و شخصی»

نگاهی به داده‌های بانک مرکزی در سال 1402 نشان می دهد که تورم ماهانه پیشران در اسفند 1402 در بازه 3.4 تا 0.1 درصدی نوسان داشته است.

شواهد حاکی از آن است که تولیدکنندگان«فعالیت‌های خدمات عمومی، ‌اجتماعی و شخصی» با ثبت تورم ماهانه 3.4 درصدی، بیشترین فشارتورمی پیشران اسفند 1402 را به دوش کشیده است. این رقم نشان می دهد که در اسفند 1402، هزینه تولید کالاها و خدمات مرتبط با «فعالیت های عمومی، اجتماعی و شخصی» 3.4 درصد بیشتر از سطح عمومی هزینه تولید این اقلام در بهمن ماه بوده است.

«اطلاعات و ارتباطات»‌با ثبت تورم 2.6 درصدی و «حمل و نقل و انبارداری» نیز با ثبت تورم ماهانه پیشران 2.1 درصدی بر جایگاه دوم و سوم از حیث بیشترین تورم ماهانه تولیدکننده نسبت به گروه های دیگر این اقلام قرار گرفته اند. تورم ماهانه پیشران در سایر گروه ها کمتر از 2 درصد بوده است.

«آموزش» گران نشد

نگاهی به داده های منتشر شده توسط بانک مرکزی نشان می دهد در اسفند 1402 تورم ماهانه تولیدکننده تنها در یک گروه کمتر از 1 درصد بوده است. به بیان دقیق‌تر تورم ماهانه پیشران «آموزش» در این زمان 0.1 درصد برآورد شده است. این نرخ کمترین تورم ماهانه تولیدکننده ثبت شده در اسفند 1402 محسوب شده و در مقایسه با همین رقم در بهمن ماه کاهش 0.1 واحد درصدی داشته است. اما آیا تورم ماهانه تولیدکننده در سایر گروه ها نیز رویه نزولی داشته است؟

4 گروه به دام تورم تولیدکننده اسفند افتادند

بررسی ها نشان می دهد افزون بر گروه «آموزش» تورم ماهانه پیشران در 2 گروه دیگر هم کمتر شده است. این دو گروه شامل «بهداشت و مددکاری اجتماعی» و «صنعت» است. بررسی ها همچنین حکایت از ثبات تورم ماهانه تولیدکننده در گروه «هتل و رستوران» دارد.

در مقابل تورم ماهانه تولیدکننده در 4 گروه دیگر بالا رفته است. «حمل و نقل و انبارداری» با ثبت افزایش 3.3 واحد درصدی نسبت به بهمن امسال بیشترین میزان تغییر در این نرخ را تجربه کرده است. تغییرات در سایر گروه ها کمتر از 2.1 درصد گزارش شده است.

با توجه به اینکه افزایش تورم تولیدکننده می تواند سیگنالی در راستای بالارفتن تورم مصرف کننده باشد، انتظار افزایش هزینه تهیه کالاها و خدمات مرتبط با 8 گروه نامبرده، توسط مصرف کننده در ماه‌های آتی دور از انتظار نمی‌باشد.