مردم خودروی داخلی را متهم ردیف اول مصرف بالا می‌دانند و خودروساز بابت کیفیت آنچه از کارخانه به بازار راهی می‌کند، پاسخگو نیست. 

هاشم اورعی، رئیس اتحادیه انجمن‌های انرژی ایران، به طور کلی وضعیت انرژی و به صورت جزئی‌تر وضعیت بنزین را آشفته و ناپایدار توصیف می‌کند، چرا که خودروسازان داخلی هنوز نتوانسته‌اند با فناوری‌های روز جهان همراه شوند.