بابک امیری، قائم مقام مدیرعامل شرکت کرچنر سولار گروه ایرانیان و مدیر توسعه کسب و کار شرکت ایران تابلو به اکو ایران می گوید: برای موفقیت در توسعه نیروگاه های تجدید پذیر دستگاه های ذی ربط از جمله وزارت صمت، گمرک و نیز بانک مرکزی باید به صورت هماهنگ عمل کنند، چرا که نبود هماهنگی در قوانین، نوعی خود تحریمی را به همراه خواهد داشت. 

امیری معتقد است: چنانچه یارانه های صنعت تجدید پذیر به حداقل برسد و تولیدکننده‌ برق تجدیدپذیر بتواند برق را با قیمت‌های جهانی بفروشد، قطعا سرعت تولید برق تجدید پذیر افزایش خواهد یافت.