ناظران بر روند تحولات بازارهای روسیه معتقدند این کشور بر بازار آسیا بخصوص کشور چین چشم دوخته است که این می‌تواند زنگ هشداری برای ایران باشد.

با این حال رقابت نفتی ایران و روسیه در بازار چین متأثر از عواملی خواهد بود که مهم‌ترین آن را می‌توان در هزینه حمل نفت روسیه به این کشور دانست.

دانیال رحمت، کارشناس ارشد انرژی در گفتگو با اکوایران درباره مشکلات پیش روی مسکو برای ارسال نفت به چین توضیح می‌دهد.