محمدرضا زمردی مدیرعامل شرکت فابا موتور معتقد است، راهبرد های بلند مدت حرکت به سمت انرژی های تجدید پذیر است، اما در کوتاه مدت پیشنهاد ما احداث نیروگاه های کوچک مقیاس با مولد های داخلی است تا بتوان از بحران انرژی عبور کرد.