روند سوخت‌رسانی متوقف شد و مردم نتوانستند با کارت‌های خود سوخت دریافت کنند. از ساعاتی بعد اخباری ضد و نقیض در خصوص علت قطعی جریان سوخت‌رسانی منتشر شد اما مقامات رسمی واکنشی نشان ندادند. در نهایت نورنیوز وب‌سایت نزدیک به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی اعلام کرد که سامانه سوخت ایران مورد حمله سایبری قرار گرفته است.