به گزارش اکو ایران، روند نرخ سود بین بانکی در هفته پایانی تابستان مسیری ثابت را پیموده و در نزدیکی 21 درصد قرار گرفت. این شاخص در بازه 14 تا 22 درصد حرکت کرده و از سوی بانک مرکزی مدیریت می شود. دادو ستد این نهاد در دو بازار باز و بازار شبانه به منظور کنترل شاخص کلیدی اقتصاد و بهبود وضعیت نقدینگی بانک ها به صورت هفتگی و روزانه برگزار می شود.

در همین خصوص نرخ بهره بین بانکی نسبت به هفته قبل تغییر جندانی نداشته و تنها 0.01 واحد درصد افزایش داشته است.

نرخ سود

ثبات روند نرخ بهره در پی ثبات دو متغیر

عدم تغییر نرخ بهره بین بانکی می تواند در پی روند ثابت عملیات در دو بازار مداخله بانک مرکزی باشد. در بازار باز تزریق نقدینگی بانک مرکزی در بانک ها برای ششمین هفته متوالی در مرز 70 هزار میلیارد تومان قرار گرفته و تغییری را نسبت به هفته قبل خود نداشته است.

نرخ سود در معاملات بازار باز هم پس از ثبات در بسط نقدینگی در مرز 21 درصد قرار داشته و برای سومین هفته متوالی در این سطح ثابت ماند.

در کنار بازار باز اعتبارات قاعده مند بانک مرکزی در بازار شبانه نیز کانال خود را تغییر نداده است.

در این بازار بده بستان بانک ها با یکدیگر در بازه کوتاه مدت بوده و نهادهای مالی می توانند نیاز فوری خود را از این طریق برطرف کنند. در این معاملات بانک های دارای کسری از بانک های دارای مازاد استقراض کرده که این عمل با نرخ سود مشخصی صورت می گیرد. نرخ سود موزون معاملات در بده بستان میان بانک ها همان شاخص کلیدی اقتصاد یعنی نرخ بهره بین بانکی است.

در صورتی که بانک ها نتوانند نیاز خود را از سایر نهادهای مالی دارای مازاد برطرف کنند، با وثیقه اوراق از بانک مرکزی اعتبارات قاعده مند در یافت می کنند. تزریقی که نرخ سود آن 22 درصد است.

در همین رابطه در دو هفته اخیر تزریق اعتبارات قاعده مند برابر با 11 هزار و 890 میلیارد تومان بوده و کانال آن با هفته گذشته تفاوتی نداشته است.

ثبات تزریق پول دربانک ها در این دو هفته به نوعی علامتی از عدم تغییر در نرخ بهره بین بانکی است. پیرو همین موضوع، این شاخص در هفته قبل برابر با 20.93 درصد ثبت شده و در هفته منتهی به 30 شهریور ماه در مرز 20.94 درصد ثابت ماند.

نرخ سود