آخرین اخبار نرخ سود بین بانکی

اکوایران: نرخ سود بین بانکی در هفته منتهی به سوم خرداد سال جاری تقریبا در بالاترین سطح هفت ساله قرار گرفته و رکوردزنی هفته پیش را ادامه داد. بررسی معاملات بازار شبانه در کنار رشد این نرخ نشان میدهد مهم ترین عامل پرتکرار در رکوردزنی این شاخص در هفته های اخیر، تداوم کسری در بانک ها بوده است.
اکوایران:باوجود روند ثابت تزریق پول در بازار باز اما مجموع این رقم در دوبازار بین بانکی هفته آخر اردیبهشت ماه مسیری صعودی را ثبت کرده است. در همین رابطه داده های آماری نشان می دهد در این هفته حجم تزریق پول در برآیند بازارها ازسوی بانک مرکزی برابر با 157 هزار و 180 میلیارد تومان بوده و رشد قابل توجهی را نسبت به هفته قبل داشته است.
اکوایران:نرخ سود بین بانکی‌ در هفته چهارم اردیبهشت ماه روند افزایشی خود را حفظ کرده و به بالاترین سطح از ابتدای سال جاری رسیده است. ارزیابی داده‌های آماری حاکی از آن است که کسری منابع بانکی همچنان به قوت خود باقی است.
اکوایران: بانک مرکزی در هفته سوم اردیبهشت ماه، تزریق پول در بازار شبانه را کاهش داده است. این در حالی است که نرخ سود بین بانکی همچنان صعودی بوده و اکنون در بالاترین سطح 7 ساله قرار گرفته است. مرور داده های آماری بازاهای بین بانکی نشان می دهد کسری منابع در بازار بین بانکی همچنان پابرجاست.
اکوایران: بانک مرکزی نرخ بهره را کاهش داده اما تنها 0.07 واحد درصد؛ طبق داده های بین بانکی عمده این کاهش از مسیر بازار باز بوده است. با این حال تب بالای نرخ سود در بازارهای مالی نشان از بیماری دامنه دار کسری نقدینگی در بانک ها دارد.
اکوایران:نرخ بهره بین بانکی در هفته دوم اردیبهشت ماه امسال، پس از لمس رکورد هفت ساله 0.07 واحد درصد پایین آمد. با این وجود هنوز این نرخ در نزدیکی سقف کوردیور قرار دارد.
اکوایران: پولی که بانک مرکزی در هفته دوم اردیبهشت ماه به بانک ها تزریق کرده سومین رکورد را در تاریخچه بازار باز ثبت کرده است. مجموع بالای پولی که در نهادهای مالی این هفته بسط داده شده به نوعی نشان از ناکافی بودن سیاست بانک مرکزی در کنترل تورم دارد.
اکوایران: نیاز بانک ها به نقدینگی در بازار باز برابر با 156 همت گزارش شده است. بررسی آمارهای بانکی در خصوص نرخ بهره در کنار تزریق پول نشان از کسری شدید منابع در بانک ها داشته است.
نرخ بهره بین بانکی در هفته اول اردیبهشت به رکورد 23.62 درصد رسیده و رکورد هفت ساله خود را ادامه داد. این رکورد شکنی های پیاپی نرخ سود بین بانکی بیانگر یک مسئله مهم است: تداوم کسری در بانک ها.
اکوایران: نرخ سود بازار های مالی در هفته پایانی فروردین ماه سال قبل نشان از دو رفتار مختلف داشته و مسیری ناهماهنگ را ثبت کرده است.بر اساس آمارها در یک بازار این شاخص مسیر ثابت خود را ادامه داده و در بازار دیگر روندی صعودی را ثبت کرده است.