آخرین اخبار نرخ سود بین بانکی

در هفته پایانی شهریور ماه تزریق نقدینگی بانک مرکزی در نهادهای مالی 20 هزار میلیارد تومان کمتر شده و در مرز 80 همت قرار گرفته است. برخی کارشناسان این اتفاق را ناشی از کسری اوراق دانسته و اعتقاد دارند این رویداد نهادهای مالی دارای کسری نقدینگی را به اضافه برداشت بیشتر نزد بانک مرکزی کشانده است.
در هفته آخر تابستان 1401، رفتار نرخ سود های سه بازار صعودی بوده و دو رویداد مهم ثبت شد. این شاخص در بازار بین بانکی به قله یک ماهه رسیده و برای پنجمین هفته متوالی رفتار صعودی خود را ادامه داده است. در بازار اولیه نیز آمارها راوی دومین رکورد نرخ سود موثر در این معاملات در سال جاری بوده اند.
نرخ سود بازار باز در مرز 21 درصد هفته قبل ثابت مانده و تغییری پیدا نکرده است. این نرخ سیگنالی از نرخ بهره بین بانکی به شمار می آید که برخی معتقدند ثبات آن می تواند در راستای مسیر کنترل نرخ بهره در مرز خاموش 21 درصد باشد.
باوجود اعتراض بورسی ها به رشد نرخ بهره بین بانکی این شاخص در هفته منتهی به 16 شهریور ماه به بالاترین سطح خود در یک ماه اخیر رسیده و مسیر صعودی خود را تداوم بخشید. برخی تحلیل گران عامل این رشد را تقاضای بالای نقدینگی در بانک ها قلمداد می کنند که موجب شد تا نرخ بهره سطح 20.8 درصد را دوباره لمس کند.
نرخ بهره بین بانکی به بالاترین سطح خود در یک ماه اخیر رسید. این نرخ اکنون برابر با 20.74 درصد قرار داشته و 0.09 واحددرصد بیشتر از هفته قبل ثبت شده است. برخی کاهش منابع در بازار بین بانکی یکی از عوامل مهم رشد این شاخص می دانند.
رکورد تاریخی نرخ سود اراد عرضه شده در بازار اولیه و عبور آن از مرز 22 درصد اتفاق مهمی در هفته های اخیر تلقی می‌شود. برخی تحلیلگران معتقدند این رشد در ادامه تایید دولت در راستای افزایش چراغ خاموش نرخ هدف بین بانکی در کشور بوده که طبعا مستلزم تغییر چیدمان کریدور در این شاخص خواهد شد.
در هفته اول شهریور ماه نرخ سود بازار باز افزایش پیدا کرده و عرضه پول ثابت ماند. اتفاقی که به نظر خلاف جهت کنترل نرخ بهره در سقف 20 درصد بوده است. شنیده ها حاکی از آن است که بانک مرکزی سقف 20 درصد را شکسته و سعی در رشد چراغ خاموش سقف نرخ بهره تا مرز 21 درصد دارد.
نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به 2 شهریور ماه ثابت مانده و تغییر محسوسی را نسبت به هفته قبل نداشته است. این نرخ طبق آخرین اطلاع بانک مرکزی برابر با 20.65 درصد شد. برخی تحلیل گران مازاد تقاضا در بانک ها را عامل جدی افت بیشتر نرخ سود بین بانکی می دانند.
در بازار باز به منظور کاهش نرخ بهره بین بانکی بانک مرکزی تزریق پول را بالا برده و نرخ سود در این بازار را در اول مرداد ماه تقلیل داده بود. این در حالی است که در اول شهریور ماه ضمن سطح بالای تزریق پول در بازار باز نرخ سود در این بازار صعودی شد و به 20.71 درصد رسید.
نرخ بهره بین بانکی در هفته پایانی مرداد ماه سنت مردادی خود را شکسته و دوباره افزایشی شد. این شاخص که در هفته پیش از روند نزولی خود بازمانده و تقریبا سرعت افت آن گرفته شده بود در این هفته دوباره افزایشی شده است. اتفاقی که برخی تحلیل گران آن را ریشه در کاهش منابع در بازار بین بانکی می دانند.