آخرین اخبار عملیات بازار باز

اکوایران: بر اساس گزارش های بانک مرکزی نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به 1 آذر دچار کاهش جزئی شده و در کانال هفته قبل ثابت مانده است. با وجود ثبات تزریق پول در بازار باز و عدم تقاضای اعتبارگیری قاعده مند بانک ها برای چند هفته متوالی، احتمال کاهش فشار تقاضای نقدینگی در بازار بین بانکی وجود دارد.
اکوایران: آمارهای مربوط به اجرای سیاست پولی در هفته گذشته حاکی از عدم تغییر رویه بانک مرکزی در مقایسه با 4 هفته اخیراست.
اکوایران: گزارش‌های مربوط به سیاست پولی منتشر شده از بانک مرکزی، حاکی از افزایش سطح تزریق پول هفتگی در بازار باز طی سال جاری هستند.
اکوایران: گزارش‌های منتشر شده از بانک مرکزی نشان می‌دهد علی‌رغم ثبات حجم پول تزریق شده در بازار باز طی هفته اخیر، نرخ بهره بین بانکی افزایش پیدا کرده است. بررسی تغییرات این نرخ از ابتدای سال نشان‌دهنده تلاش‌های بانک مرکزی برای کنترل نوسان‌ها در اقتصاد است.
اکوایران: گزارش‌های بانک مرکزی حاکی از تزریق مقدار ثابتی از نقدینگی در بازار باز برای سومین هفته متوالی هستند. این در حالی است که در بازار شبانه برای نخستین بار در دو ماه گذشته بانک مرکزی تزریقی نداشته است.
اکوایران: آمارهای انتشار یافته از نرخ بهره بین بانکی حاکی از بازگشت این نرخ سود مهم به کانال حرکتی پیشین خود بوده است. کارشناسان دلیل این بازگشت را در سیاست‌گذاری بانک مرکزی از طریق عملیات بازار باز جست و جو می‌کنند.
اکوایران: بررسی‌ها نشان می‌دهد با تزریق پول در بازار باز توسط بانک مرکزی، التهاب نرخ بهره در بازار بین بانکی کمتر از هفته‌های گذشته شده است. در همین رابطه این نهاد برای دومین هفته متوالی سطح تزریق پول در بازار باز را بالا برده است.
اکوایران: در مجموع در هفته منتهی به 2 آبان 1402 حدود 13 هزار و 200 میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی نقدی توسط دولت به فروش رسیده است. این بیشترین حجم حراج اوراق بدهی دولتی هفتگی در سال جاری بوده است.
اکوایران: داده‌ها حاکی از افزایش فشار تقاضا در بازار شبانه و بازار باز در هفته پایانی مهر 1402 هستند.
اکوایران: داده‌های منتشر شده از بانک مرکزی حاکی از تزریق بیش از 110 همت نقدینگی در بازار باز طی هفته منتهی به 24 مهر 1402 است.