آخرین اخبار عملیات بازار باز

اکوایران: در هفته منتهی به 5 مهر 1402 نرخ بهره‌بین بانکی یا بازار شبانه وارد کانال 23.8 درصدی شده و رکورد هشت ساله اش را شکست.
اکوایران: آمارها حاکی از بی‌پاسخ ماندن حدود سی درصد تقاضای نقدینگی بانک‌ها در بازار باز در هفته‌ی منتهی به 3 مهر 1402 هستند. کاهش تزریق نقدینگی در بازار باز در هفته‌های اخیر در حالی رخ داده که بسط نقدینگی در بازار شبانه با افزایش همراه بوده است.
اکوایران: میزان نقدینگی تزریق شده در بازار باز توسط بانک مرکزی در هفته منتهی به 27 شهریور سال جاری حدود 89.6 همت بوده که پایین‌ترین میزان از ابتدای اردیبهشت سال جاری را به ثبت رسانده است.
اکوایران: بر اساس آمارها در هفته منتهی به 30 مرداد 1402 حدودا 114 همت نقدینگی توسط بانک مرکزی در بازار باز تزریق شده است. این رقم در مقایسه با هفته قبل خود حدودا 4.9 درصد بیشتر شده است. این در حالی است که مسیر تزریق پول در بازار شبانه صعودی بوده است.
اکوایران: بر اساس گزارش‌های منتشره، بانک مرکزی در هفته منتهی به 9 مرداد 1402 اقدام به بسط 120 همتی پول در بازار میان مدت بانکی کرده است. در معاملات بازار شبانه نیز باوجود عملیات صفر یک ماهه اما دوباره بانک مرکزی اقدام به تزریق پول کرده است.
اکوایران: نرخ بهره بازار بین بانکی(شبانه) در هفته منتهی به 4 مرداد 1402 به 23.55 درصد رسیده و مسیر صعودی یک ماه ونیم گذشته را ادامه داده. این بالاترین سطح در تابستان امسال تاکنون بوده است.
اکوایران: بانک مرکزی در سومین هفته متوالی در بازار شبانه هیچ مداخله ای نداشته و سهم مشارکت آن برابر با صفر بوده است. این در حالی است که معاملات بازار باز همچنان سطح بالایی داشته و مسیر ثابتی را طی کرده است.
اکوایران: سطح تزریق پول در بازار باز کاهشی شد و مداخله بانک مرکزی در بازار بین بانکی نیز برای دومین هفته متوالی صفر باقی ماند.
اکوایران: گزارش هفتگی عملیات اجرایی سیاست پولی بانک مرکزی حاکی از آن است که تزریق پول بانک مرکزی در بازار باز، بار دیگر صعودی شد، اما مداخله بانک مرکزی در بازار بین بانکی به صفر رسید.
اکوایران:نرخ سود در دو بازار مهم در هفته اخیر هیچ افزایشی را ثبت نکرده است. بررسی های آماری از معاملات ثبت شده بین بانکی در هفته اخیر نشان می‌دهد وضعیت هزینه استقراض در بازار باز همچنان ثابت بوده است. این درحالی است که قیمت پول در هفته گذشته به حداقل خود در بازه یک ماه و نیمه رسیده است.