آخرین اخبار عملیات بازار باز

اکوایران: بررسی‌ها نشان می‌دهد در هفته‌های اخیر، علی‌رغم اینکه تزریق اعتبار در بازار باز و اعتباردهی قاعده‌مند توسط بانک مرکزی بیشتر شده است، نرخ بهره بین بانکی حول 23.5 درصد در حال نوسان بوده است.
اکوایران: علی‌رغم اینکه بانک مرکزی برای پنجمین هفته متوالی حدود 145 همت اعتبار در بازار باز تزریق کرد که رقم چشمگیری به حساب می‌آید، در هفته گذشته نیز اعتباردهی قاعده‌مند به بانک‌ها به حد اعلای خود پس از 10 خرداد رسید.
اکوایران: بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ بهره در اولین هفته بهمن ماه افزایش یافته و از مرز 23.5 درصد عبور کرده است. برخی کارشناسان همزمانی این پدیده با حجم بالای تزریق اعتبار در بازار باز را نشانه‌ای از افزایش نیاز به منابع نقد در شبکه بانکی تلقی می‌کنند.
اکوایران: مشاهده می‌شود هفته گذشته دومین هفته‌ای بوده که خالص مانده عملیات بازار باز نزد بانک‌ها بیش از 100 همت برآورد شده است. این درحالیست که نرخ بهره نیز در هفته منتهی به 20 دی، یکی از کمترین مقادیر خود در 1402 را به ثبت رسانده است.
اکوایران: بانک مرکزی در هفته اخیر بیش از 127 همت نقدینگی به بازار بین‌بانکی و بیش از 22.5 همت نیز به بازار شبانه تزریق کرد.
اکوایران: در اولین هفته از زمستان امسال 131.4 همت سفارش از سوی بانک‌ها ارسال شده و بانک مرکزی با تزریق 127.8 همت پاسخگوی 97.2 تقاضای بانک‌ها در بازار باز بوده است.
اکوایران: درحال حاضر به دلیل پراکندگی سپره‌های دولتی نزد بانک‌های تجاری، عدم شفافیت و انضباط مالی در تخصیص و جمع‌آوری منابع دولتی وجود دارد. این دلایل به همراه موارد دیگر موجب شده تا راهکاری برای مقابله با این مشکلات با عنوان حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی، توسط پژوهشکده پولی و بانکی معرفی شده است.
اکوایران: بانک مرکزی کل کسری نقدینگی بانک‌ها رادر هفته اخیر پوشش داده و معادل ارزش‌ سفارش‌های ارسال شده، اقدام به تزریق نقدینگی در بازار باز کرده است.
اکوایران: بر اساس گزارش های بانک مرکزی نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به 1 آذر دچار کاهش جزئی شده و در کانال هفته قبل ثابت مانده است. با وجود ثبات تزریق پول در بازار باز و عدم تقاضای اعتبارگیری قاعده مند بانک ها برای چند هفته متوالی، احتمال کاهش فشار تقاضای نقدینگی در بازار بین بانکی وجود دارد.
اکوایران: آمارهای مربوط به اجرای سیاست پولی در هفته گذشته حاکی از عدم تغییر رویه بانک مرکزی در مقایسه با 4 هفته اخیراست.