آخرین اخبار عملیات بازار باز

رسوب نقدینگی در عملیات بازار باز در بانک ها به حداکثر خود رسیده و رکوردی بی سابقه راثبت کرد. موضوعی که به اعتقاد بسیاری می تواند با بالا بردن پایه پولی در کشور موجب رشد تورم شود.
درمرحله چهل و چهارم بازار باز، بیست و سه بانک اقدام به قرض پول از بانک مرکزی کردند که معادل با تزریق 113 همت پول در نهادهای مالی بوده است. اتفاقی که روند های آماری نشان می دهد در تاریخ بازار باز بی سابقه بوده است.
نرخ سود بین بانکی در کشور در مرز 21 درصد حرکت می کند. این در حالی است که نیاز نهادهای مالی در بازار باز در مرز 115 همت قرار گرفته و تزریق پول بانک مرکزی دراین نهادها رکوردی جدید را ثبت کرده است. برخی بسط شدید پول از ناحیه بانک مرکزی را به نوعی عاملی پیش گیرانه در رشد نرخ بهره می دانند و در مقابل عده ای نیز این رویداد را موتور محرک تورم در اقتصاد قلمداد می کنند.
دمای بازار بین بانکی در هفته های ابتدایی زمستان رشدی مداوم داشته است. آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد بده بستان بانک ها با هم بالا گرفته و کسری بانکی رشد قابل توجهی ثبت کرده است. موضوعی که احتمالا منجر به رشد نرخ بهره شده و در شرایطی خاص می تواند تورم سازی در پی داشته باشد.
در اولین هفته شروع به کار محمد رضا فرزین در بانک مرکزی، تزریق پول در بازار های بین بانکی دو رکورد جدید به همراه داشته است. طبق داده های بانک مرکزی در هفته منتهی به 12 دی ماه سطح تزریق پول در بازار باز به سطح تاریخی خود رسیده و در بازار شبانه نیز این رقم در قله یک ماهه قرار گرفته است.
سقف شیشه ای معاملات بانک مرکزی در هفته های سال جاری همواره در مرز 70 همت قرار داشته و بالاترین سطح آن 95 همت بود. در هفته های اخیر این سقف شیشه ای معین شده از سوی بانک مرکزی شکسته شده و در سطح 100 همت قرار گرفته است. اتفاقی که می تواند به باور برخی موجب آزاد سازی تورم در کشور شود.
درهفته جاری، بانک مرکزی روند تزریق بالای پول در معاملات بازار باز را تداوم بخشیده و برای سومین هفته متوالی ارزش این معاملات را فراتر از مرز 100 همت به ثبت رسانید. این در حالی است که همچنان نرخ سود در این بازار در حوالی 21 درصد قرار دارد.
در هفته آخر پاییز یک رکورد تاریخی دیگر ثبت شد. بانک ها نیازشان به اوج رسیده و بانک مرکزی نیز انگار گرایشش به معاملات بازار باز بیشتر شده است. داده های آماری از دو رویداد مهم در بازار بین بانکی هفته های اخیر نشان می دهد دو رویداد عجیب در نظام بانکی به ثبت رسیده که مهم ترین آن تزریق 103 همتی پول در بازار باز بوده است.
آمارها از تزریق پول در بازار باز نشان از سطح بالای کسری در نظام بانکی داشته است. عملیات بازار باز از مرز 105 همت گذشته و در تاریخ بازار باز رکورد بی سابقه زده است. برخی منابع عامل این رویداد را ناشی از دو اتفاق مهم می دانند. یکی از بارزترین آن ها کاهش دارایی ریالی بانک ها در اثر فروش ارز از سوی بانک مرکزی بوده است.
روند عملیات بازار باز در هفته سوم آذر ماه خبر از رویدادی بی سابقه داشت. در این بازار که تاکنون دو تزریق پول انجام شده بود بانک مرکزی اعلام کرد بانک ها در عملیات موردی دیگری از بانک مرکزی استقراض نقدینگی کرده اند. این رقم برابر با 4 هزار و 120 میلیارد تومان بوده است.