آخرین اخبار عملیات بازار باز

درهفته جاری، بانک مرکزی روند تزریق بالای پول در معاملات بازار باز را تداوم بخشیده و برای سومین هفته متوالی ارزش این معاملات را فراتر از مرز 100 همت به ثبت رسانید. این در حالی است که همچنان نرخ سود در این بازار در حوالی 21 درصد قرار دارد.
در هفته آخر پاییز یک رکورد تاریخی دیگر ثبت شد. بانک ها نیازشان به اوج رسیده و بانک مرکزی نیز انگار گرایشش به معاملات بازار باز بیشتر شده است. داده های آماری از دو رویداد مهم در بازار بین بانکی هفته های اخیر نشان می دهد دو رویداد عجیب در نظام بانکی به ثبت رسیده که مهم ترین آن تزریق 103 همتی پول در بازار باز بوده است.
آمارها از تزریق پول در بازار باز نشان از سطح بالای کسری در نظام بانکی داشته است. عملیات بازار باز از مرز 105 همت گذشته و در تاریخ بازار باز رکورد بی سابقه زده است. برخی منابع عامل این رویداد را ناشی از دو اتفاق مهم می دانند. یکی از بارزترین آن ها کاهش دارایی ریالی بانک ها در اثر فروش ارز از سوی بانک مرکزی بوده است.
روند عملیات بازار باز در هفته سوم آذر ماه خبر از رویدادی بی سابقه داشت. در این بازار که تاکنون دو تزریق پول انجام شده بود بانک مرکزی اعلام کرد بانک ها در عملیات موردی دیگری از بانک مرکزی استقراض نقدینگی کرده اند. این رقم برابر با 4 هزار و 120 میلیارد تومان بوده است.
با دو مرحله ای شدن عملیات بازار باز در هفته های اخیر، روند تزریق پول در بانک ها بالا گرفته و در هفته منتهی به 23 آذر ماه مجموعا از مرز 100 همت عبور کرد.
در هفته منتهی به 23 آذرماه، عملیات بازار باز برای دومین هفته متوالی دو مرحله ای برگزار شده و در آن 5 هزار و 130 میلیارد تومان نقدینگی تزریق شد. در این معاملات اما نرخ سود پس از روند ثابت 15 هفته ای مسیری کاهشی پیدا کرده و به 20.8 درصد تنزل پیدا کرد.
در هفته منتهی به 21 آذر ماه تزریق نقدینگی در بازار باز به مرز 96 همت رسیده و رکورد این شاخص را در سال های برگزاری این بازار شکست. این در حالی است که در مقابل در بازار شبانه هیچ تزریقی صورت نگرفته است.
نرخ بهره بین بانکی در نیمه آذر در مرز پاییزی خود ایستاده و تغییری را ثبت نکرد. این اتفاق در حالی رخ داده که طبق داده های بانک مرکزی تزریق پول بانک مرکزی در مجموع بازارهای بین بانکی هفته اخیر به سطح بالایی رسیده بود.
​در عملیات بازار باز در هفته منتهی به 15 آذر ماه، دومرحله تزریق پول انجام شده و رکورد بسط نقدینگی در این بازار را از مرز 92 همت عبور داد. طبق داده ها این بالاترین سطح تزریق پول در هشت ماه اخیر بوده که می تواند ناشی از تشدید شرایط بد نقدینگی بانک ها باشد.
تزریق بانک مرکزی در بازار شبانه کاهشی شده است. در هفته منتهی به 14 اذر ماه که عملیات بازار باز برای چهاردهمین هفته متوالی رفتار ثابت خود را ادامه داده اما دربازار شبانه تزریق خود را 69.5 درصد نسبت به هفته قبل کمتر کرد.