آخرین اخبار عملیات بازار باز

روند تزریق نقدینگی در بازارهای بین بانکی همچنان صعودی است. بسط پول بالای صد همت در هفته منتهی به 10 بهمن و رکوردزنی تزریق شبانه پول در بانک ها مؤید این موضوع است. این در حالی است که البته هنوز اثر سیاستی رشد نرخ سود سپرده ها به بازارهای بین بانکی نرسیده و نرخ سود در این بازارها مسیری ثابت را پشت سر گذاشته است.
اکوایران: استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی در هفته‌های اخیر به مرز 300 همت رسیده، اما تا هفته نخست بهمن، نرخ بهره بین‌بانکی در مرزی ثابت حرکت کرد. طبق داده‌ها، عمده رشد تزریق پول در بانک‌ها در این هفته‌ها از مسیر بازار باز و اضافه‌برداشت‌ها رقم خورده که حاکی از رکوردهای بی‌سابقه‌ای در خصوص کسری نقدینگی بانک‌ها بوده است.
مرحله چهل و ششم بازار باز در سال 1401 برگزار شد و طی آن سطح تزریق نقدینگی در بالای 100 همت ثابت باقی ماند. در بازار شبانه نیز که در هفته قبل بانک مرکزی عملکرد صفر داشته تزریق پول بالا گرفته و سه بانک از بانک مرکزی استقراض پول کرده اند.
رسوب نقدینگی در عملیات بازار باز در بانک ها به حداکثر خود رسیده و رکوردی بی سابقه راثبت کرد. موضوعی که به اعتقاد بسیاری می تواند با بالا بردن پایه پولی در کشور موجب رشد تورم شود.
در هفته سوم دی ماه، نرخ سود بین بانکی در مرز 21 درصد ثابت مانده و تغییر چندانی را با هفته قبل خود ثبت نکرد. شاخص که به نوعی در ادبیات اقتصادی قیمت پول تلقی می شود. این در حالی است که بانک مرکزی حجم معاملات بازار باز را ارتقا داده و تزریق نقدینگی در این بازار را به مرز بی سابقه ای کشانده است.
درمرحله چهل و چهارم بازار باز، بیست و سه بانک اقدام به قرض پول از بانک مرکزی کردند که معادل با تزریق 113 همت پول در نهادهای مالی بوده است. اتفاقی که روند های آماری نشان می دهد در تاریخ بازار باز بی سابقه بوده است.
نرخ سود بین بانکی در کشور در مرز 21 درصد حرکت می کند. این در حالی است که نیاز نهادهای مالی در بازار باز در مرز 115 همت قرار گرفته و تزریق پول بانک مرکزی دراین نهادها رکوردی جدید را ثبت کرده است. برخی بسط شدید پول از ناحیه بانک مرکزی را به نوعی عاملی پیش گیرانه در رشد نرخ بهره می دانند و در مقابل عده ای نیز این رویداد را موتور محرک تورم در اقتصاد قلمداد می کنند.
دمای بازار بین بانکی در هفته های ابتدایی زمستان رشدی مداوم داشته است. آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد بده بستان بانک ها با هم بالا گرفته و کسری بانکی رشد قابل توجهی ثبت کرده است. موضوعی که احتمالا منجر به رشد نرخ بهره شده و در شرایطی خاص می تواند تورم سازی در پی داشته باشد.
در اولین هفته شروع به کار محمد رضا فرزین در بانک مرکزی، تزریق پول در بازار های بین بانکی دو رکورد جدید به همراه داشته است. طبق داده های بانک مرکزی در هفته منتهی به 12 دی ماه سطح تزریق پول در بازار باز به سطح تاریخی خود رسیده و در بازار شبانه نیز این رقم در قله یک ماهه قرار گرفته است.
سقف شیشه ای معاملات بانک مرکزی در هفته های سال جاری همواره در مرز 70 همت قرار داشته و بالاترین سطح آن 95 همت بود. در هفته های اخیر این سقف شیشه ای معین شده از سوی بانک مرکزی شکسته شده و در سطح 100 همت قرار گرفته است. اتفاقی که می تواند به باور برخی موجب آزاد سازی تورم در کشور شود.