آخرین اخبار عملیات بازار باز

تزریق پول در بازار باز ثابت مانده و تغییری با هفته پایانی سال گذشته نداشته است. در نخستین مرحله حراج بازار باز در سال جاری 21 بانک در این معاملات شرکت داشته اند که حجم استقراضشان از بانک مرکزی برابر با 80 همت بوده است. تثبیت حجم بازار باز در این معاملات، همراه با روند ثابت نرخ سود در این بازار بوده است.
۰۰:۵۳
آیا بانک مرکزی و وزارت اقتصاد می‌توانند در سال پیش رو عملیات بازار باز را به شکلی موثر اجرا کنند؟
نرخ سود عملیات بازار باز به رکورد تاریخی خود رسیده و قله های ثبت شده در هفته های قبل را ارتقا داده است. این موضوع موجب شده تا باوجود نیاز شدید بانک ها به نقدینگی در این هفته اما تزریق بانک مرکزی در نهادهای مالی در کف سه ماه قرار بگیرد.
در هفته منتهی به 8 اسفند ماه تزریق پول در بازار باز با کاهش قابل ملاحظه ای مواجه شده و این رقم را به مرز 90 همت رساند. برخی این اقدام بانک مرکزی را درادامه رشد نرخ سود دانسته که بالاترین سطح را در تاریخ بازار داشته است.
نرخ سود بازار باز به رکورد تاریخی رسیده و در بالاترین سطح خود از ابتدای برگزاری این بازار تاکنون رسیده است. بالا رفتن نرخ سود در این معاملات به نوعی تزریق پول در این بازار را کاهش داد. این شاخص نسبت به هفته قبل 15 هزار میلیارد تومان کمتر شد.
در هفته منتهی به 24 بهمن ماه سال جاری، تزریق پول در مرز 120 همت بوده و مانند هفته قبل بالاتر از مرز صد هزار میلیارد تومان رقم خورده است. نکته مهم در خصوص این هفته رکوردزنی تاریخی نرخ سود در بازار باز بوده و از هفته قبل خود حدودا 1 و نیم واحد درصد بیشتر شده است.
بانک مرکزی در بازار باز هفته منتهی به 17 بهمن ماه 130 همت نقدینگی تزریق کرده که در تاریخ برگزاری این معاملات سابقه نداشته است. از آن جا که سطح تزریق در این بازار یکی از عوامل سازنده پایه پولی یا اصلاح اقتصادی تر آن پول داغ بوده به باور برخی می تواند سویه ای تورمی را در ایران به همراه داشته باشد.
روند تزریق نقدینگی در بازارهای بین بانکی همچنان صعودی است. بسط پول بالای صد همت در هفته منتهی به 10 بهمن و رکوردزنی تزریق شبانه پول در بانک ها مؤید این موضوع است. این در حالی است که البته هنوز اثر سیاستی رشد نرخ سود سپرده ها به بازارهای بین بانکی نرسیده و نرخ سود در این بازارها مسیری ثابت را پشت سر گذاشته است.
اکوایران: استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی در هفته‌های اخیر به مرز 300 همت رسیده، اما تا هفته نخست بهمن، نرخ بهره بین‌بانکی در مرزی ثابت حرکت کرد. طبق داده‌ها، عمده رشد تزریق پول در بانک‌ها در این هفته‌ها از مسیر بازار باز و اضافه‌برداشت‌ها رقم خورده که حاکی از رکوردهای بی‌سابقه‌ای در خصوص کسری نقدینگی بانک‌ها بوده است.
مرحله چهل و ششم بازار باز در سال 1401 برگزار شد و طی آن سطح تزریق نقدینگی در بالای 100 همت ثابت باقی ماند. در بازار شبانه نیز که در هفته قبل بانک مرکزی عملکرد صفر داشته تزریق پول بالا گرفته و سه بانک از بانک مرکزی استقراض پول کرده اند.