آخرین اخبار عملیات بازار باز

با دو مرحله ای شدن عملیات بازار باز در هفته های اخیر، روند تزریق پول در بانک ها بالا گرفته و در هفته منتهی به 23 آذر ماه مجموعا از مرز 100 همت عبور کرد.
در هفته منتهی به 23 آذرماه، عملیات بازار باز برای دومین هفته متوالی دو مرحله ای برگزار شده و در آن 5 هزار و 130 میلیارد تومان نقدینگی تزریق شد. در این معاملات اما نرخ سود پس از روند ثابت 15 هفته ای مسیری کاهشی پیدا کرده و به 20.8 درصد تنزل پیدا کرد.
در هفته منتهی به 21 آذر ماه تزریق نقدینگی در بازار باز به مرز 96 همت رسیده و رکورد این شاخص را در سال های برگزاری این بازار شکست. این در حالی است که در مقابل در بازار شبانه هیچ تزریقی صورت نگرفته است.
نرخ بهره بین بانکی در نیمه آذر در مرز پاییزی خود ایستاده و تغییری را ثبت نکرد. این اتفاق در حالی رخ داده که طبق داده های بانک مرکزی تزریق پول بانک مرکزی در مجموع بازارهای بین بانکی هفته اخیر به سطح بالایی رسیده بود.
​در عملیات بازار باز در هفته منتهی به 15 آذر ماه، دومرحله تزریق پول انجام شده و رکورد بسط نقدینگی در این بازار را از مرز 92 همت عبور داد. طبق داده ها این بالاترین سطح تزریق پول در هشت ماه اخیر بوده که می تواند ناشی از تشدید شرایط بد نقدینگی بانک ها باشد.
تزریق بانک مرکزی در بازار شبانه کاهشی شده است. در هفته منتهی به 14 اذر ماه که عملیات بازار باز برای چهاردهمین هفته متوالی رفتار ثابت خود را ادامه داده اما دربازار شبانه تزریق خود را 69.5 درصد نسبت به هفته قبل کمتر کرد.
در هفته اخیر تزریق پول بانک مرکزی در نظام بانکی به مرز 100 همت نزدیک تر شده و یک رکورد مهم از خود را برجای گذاشته است. اتفاقی که ناشی از رشد تقاضای پول در نهادهای مالی بوده و در نهایت نرخ سود مداخله بانک مرکزی را نیز ارتقا داد.
دو رکورد مهم در عملیات بازار های بین بانکی در هفته پایانی آبان ماه به ثبت رسید. در این معاملات بانک مرکزی روند ثابت تزریق پول در بازار باز را در مرز 70 همت ادامه داده و در مقابل تزریق پول در بازار شبانه را به رکورد یک ماهه رسانید.
سکوت 11هفته ای بده بستان بانک ها و بانک مرکزی طولانی تر شده اما این سکوت را برخی علامتی از وقوع یک طوفان تورمی در آینده می دانند. چرا که معتقدند دلیل مهم این آرامش د عدم دارایی اوراق بانک ها بوده و این نهاد ها دستبرد به خزانه یا اضافه برداشت ها از بانک مرکزی را افزایش داده اند. متغیری که افزایش آن از مسیر رشد پایه پولی می تواند تورم زایی دربرداشته باشد.
رسوب عملیات بازار باز در پایه پولی هفته پایانی مهر ماه 1401 تغییر چندانی را در بعد ماهانه نداشته است. این در حالی است که متغیر تورم زای این بازار که در هفته های اخیر ثابت مانده نسبت به یک سال پیش رشدی 56 درصدی داشته است. به عبارت دیگر بخش عملیات بازار باز در پایه پولی در این مدت رشد بالایی را ثبت کرده است.