به گزارش اکو ایران، روند حجم خرید اوراق بدهی دولتی در سال جاری مسیری صعودی داشته که در آن نقش بورسی ها در شش ماه نخست به مراتب پررنگ تر از نهادهای مالی بوده است.

در این بازار دولت، اوراق خود را به مشتریان خود اعم از بانک ها و بورسیها فروخته و در ادامه درآمد حاصله را صرف برطرف کردن کسری بودجه می کند. آن چه دولت در این بازار انجام می دهد را برخی از تحلیل گران موثر در جلوگیری از کاهش تورم می دانند. 

حجم 50 هزار میلیاردی فروش اوراق دولتی در بازار اولیه

در پایان شهریور ماه مجموعا 18 مرحله از برگزاری بازار اولیه گذشته است. در ادامه رکورد 10 هزار میلیاردی دولت در  حراج هجدهم کل اوراقی که دولت تاپایان شهریور ماه فروخته برابر با 50 هزار و 580 میلیارد تومان بوده که سهم بالایی به شمار می آید. به عبارت دیگر دولت توانسته  همین مقدار از کسری را در فاصله شش ماهه نخست امسال از مسیری که به باور برخی تحلیل گران کمتر تورمی می آید، برطرف کند.

یکی از دلایلی که در این بازار اوراق فروخته شده جهش قابل توجهی داشته را برخی تحلیل گران، رشد نرخ سود موثر اوراق پیشنهادی قلمداد کرده اند. این نرخ در هفته های پی در پی امسال از مرز 21 درصد بالاتر بوده و در برخی مراحل سطح بی سابقه 22.3 درصد را نیز لمس کرده است.

بررسی تفکیکی معاملات انجام شده در این بازار نشان می دهد سطح مشارکت بورسی ها در این شش ماه تقریبا دو برابر نهادهای مالی بوده است.

اوراق بدهی دولتی

سهم 64 درصدی بورس در بازار اولیه اوراق

در شش ماه ابتدایی امسال کل اوراقی که بورس از دولت خریداری کرده ارزشی معادل با 35 هزار و 700 میلیارد تومان داشته است. این رقم تقریبا در بانک ها برابر با 17 هزار و 880 میلیارد تومان به ثبت رسیده که تقریبا می توان گفت نصف مشارکت نهادهای تامین بورسی در بازار بوده است. در راستای تحلیل این اتفاق برخی وضعیت وخیم تقدینگی را از یک سو عامل افت مشارکت بانک ها دانسته و از سوی دیگر رشد نرخ سود را عامل تاثیرگذار تر در بازار سرمایه معرفی کرده اند.

اوراق بدهی دولتی