آخرین اخبار بازار اولیه حراج اوراق بدهی

در آخرین لحظات سال 1401، دولت آخرین انعطاف خود را نشان داد. در این بازار که دولت عموما از طریق فروش اوراق به بانک ها و بورسی ها سعی در تامین کسری بودجه دارد بارشد نرخ سود اوراق بدهی رکورد حراج دولتی را شکست. این اتفاق موجب شد تا درآمدزایی دولت از مسیر بازار اولیه بالاتر از مرز 100 همت قرار بگیرد.
اکوایران: فروش اوراق بدهی دولتی در بازار اولیه تنها از ناحیه بورسی ها بوده است. بررسی ها‌ی آماری نشان می دهد نرخ سود اوراق فروخته شده در این بازار برابر با 23.95 درصد بوده که رکورددار در بازه چهار سال اخیر بوده است.
درحراج سی ونهم بازار اولیه اوراق بدهی دولتی سطح درآمد دولت یک هزارم هفته قبل شد. در این هفته تنها بورسی ها از دولت خریداری کرده و سهم بانک ها از خرید اوراق بدهی صفر بوده است.
تا نیمه بهمن ماه امسال درآمد دولت از معاملات بازار اولیه برابر با 67 هزار و 465 میلیارد تومان بوده است. دولت در این بازار در جهت جلوگیری از رشد تورم در کشور فعالیت می کند. این در حالی است که تا این مقطع خالص نقدینگی جذب شده از سوی دولت منفی 94 همت بوده است. موضوعی که به باور برخی می تواند نقض غرض تورمی در کشور محسوب شود.
در بررسی ماهانه تامین کسری بودجه دولت از مسیر اوراق بدهی دولتی مشاهده می شود کمترین سطح درامد زایی دولت از مسیر دارایی های مالی، در آذر ماه به ثبت رسیده است. در همین رابطه دو ماه است بورسی ها هیچ اوراقی از دولت خریداری نکرده و سطح مشارکتشان در تامین کسری بودجه صفر بوده است.
برای پنجمین بار در سال جاری، درآمد دولت از فروش هفتگی اوراق صفر شد. در این بازار که دولت با افزایش نرخ سود سعی در مدیریت بدهی های خود دارد نتوانست مشتریان را مجاب به خرید اوراق خودکند. در همین رابطه بورسی ها برای هشتمین هفته متوالی اوراقی را ازدولت خریداری نکرده اند.
در آخر پاییز 1401، روند بدهی های دولت در بازار اولیه صعودی شده است. طبق آمارهایی که وزارت اقتصاد و دارایی منتشر کرده تا سی آذر ماه، خالص جذب نقدینگی دولت در حراج اوراق برابر با منفی 68 همت بوده و از این رقم در نیمه اذر بیشتر شد.
در معاملات اوراق نقدی بازار اولیه ، دولت تا کنون 62 همت اوراق فروخته و با توجه به فروش سال های قبل، مبلغی را نیز جهت تصفیه پرداخت کرد. داده های وزارت اقتصاد نشان می دهند روی هم رفته جذب نقدینگی دولت تا 16 آذر ماه امسال برابر با منفی 67 همت بوده که نشان از بدهی دولت در این بازار مهم بوده است.
در سومین حراج اوراق بدهی آذرماه، بازار اولیه سه رخداد مهم را ثبت کرده است. نرخ سود به سطح بی سابقه رسیده و بانک ها پس از ده هفته از دولت اورا ق خریده اند . برخی معتقدند انعطاف وزارت اقتصاد در بازار اولیه عامل مهمی در آشتی بانک ها با خرید اوراق در این بازار بوده است.
در دو هفته اخیر، عملکرد دولت در بازار اولیه صفر بوده است. به این معنا که دولت نتوانسته هیچ اوراقی را به مشتریان خود بفروشد. این در حالی است که وزارت اقتصاد و دارایی در این دو هفته انعطاف قابل توجهی را در خصوص نرخ سود نشان داده و این شاخص را در مرتبه بالایی قرار داده است.