به گزارش اکو ایران، بانک مرکزی تزریق پول در بازار باز را در مرز 70 همت ثابت نگه داشته است. در این بازار، بانک ها اوراق بدهی را به بانک مرکزی عرضه کرده و این نهاد نیز مطابق با سیاست های کلان خود در راستای تنظیم نرخ بهره و نقدینگی بانک ها با هر میزان که صلاح بداند موافقت می کند.

در همین رابطه طبق داده های بانک مرکزی در هفته منتهی به 30 آبان ماه، تزریق نقدینگی در بازار باز در مرز 70 هزار میلیارد تومان قرار داشته و روند 4 ماهه خود را ادامه داده است.

بازار باز

ثبات تزریق پول در بازار باز

در مرحله 34 ام بازار باز، به طور کلی 67 هزار و 500 میلیارد تومان اوراق از بانک ها خریداری شده است. این خرید و فروش تاریخ سررسید 7 روزه داشته و نرخ سود آن برابر با 21 درصد است.

به عبارت دیگر تزریق نقدینگی بانک مرکزی در بازار باز در مرز 70 همت ثابت مانده است.

این درحالی است که با توجه به مرحله هفته قبلی بازار باز، 68 هزار و 780 میلیارد تومان از بانک ها جمع آوری شده و در نهایت خالص تزریق بانک مرکزی در بانک ها مثبت شده است.

در کنار این بازار، بانک مرکزی در بازار شبانه نیز اقدام به ایجاد توزان پولی در بانک های مقروض می کند. طبق داده های بانک مرکزی در این هفته رکورد قابل توجهی در این معاملات به ثبت رسیده است.

رکورد بالای تزریق پول در بازار شبانه

در هفته پایانی آبان ماه طبق داده های بانک مرکزی، 9 بانک در استقراض از بانک مرکزی مشارکت داشته اند. در این بازار بانک های دارای کسری اقدام به درخواست پول از بانک های دارای مازاد کرده و نرخ سود در این بازار عامل تعیین کننده در اقتصاد به شمار می آید. این نرخ به صورت موزون از مبادلات بانک ها به دست می آید و در دامنه 14 تا 22 درصد حرکت می کند.کف و سقفی که در اختیار بانک مرکزی است و البته چندسالی است تغییری نداشته است. اکنون، بر اساس آمارها در هفته منتهی به 30 آبان ماه، 13 هزار و 920 میلیارد تومان را بانک مرکزی در بانک های دارای کسری تزریق کرده که بیشترین میزان در یک ماه اخیر به شمار می آید.

بازار باز