تا اینجا خبر خوبی است، اما رشد پایه پولی دیگر شاخص پولی مهم، روندی عکس را طی کرده و با ثبت رشد ماهانه ۳.۲۱ درصدی، بیشترین رشد در ۷ ماه ابتدایی سال را رقم زده است.

حال آیا بانک مرکزی توانسته هسته‌های تورم‌ساز را کنترل کند؟