به گزارش اکوایران، بانک مرکزی در آخرین اطلاعیه خود ریز و درشت نقدینگی تا پایان تابستان امسال را منتشر کرد. شاخص نقدینگی متغیری واکنش دهنده به پایه پولی است. زمانی که این شاخص در اثر رشد پایه پولی و بدون همسویی با رشد اقتصادی در کشور افزایش پیدا می کند، به باور برخی کارشناسان دور موتور تورم تند تر شده و انتظار افزایش تورم در ماه های بعدی بالاتر می رود.

این شاخص به طور کلی مجموعی از دو متغیر مهم است. در کنار رصد روند کلی نقدینگی در کشور، برخی تحلیلگران تغییر در ترکیب این دو متغیر را نیز عامل تورم زای دیگری در اقتصاد می دانند.

نقدینگی

بررسی متغیرهای سازنده نقدینگی در شهریور

به طور کلی در شهریور ماه امسال، نقدینگی با رشدی 3.5 درصدی به 5 هزار و 595 هزار میلیارد تومان رسیده و از ماه مشابه در سال قبل در حدود 37 درصد بیشتر شد.

براساس تقسیم بندی های انجام شده، نقدینگی از سمت اجزای تشکیل دهنده به دو بخش مهم تفکیک می شود: پول و شبه پول.

داده های اخیر بانک مرکزی که همواره با اندکی تاخیر در خصوص وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی منتشر می شود نشان می دهد در شهریور ماه حجم پول برابر با هزار و 274 هزار میلیارد تومان بوده و نسبت به موقعیت مشابه خود در سال گذشته حدودا 56 درصد بیشتر شده است.

در مقابل حجم شبه پول در اقتصاد ایران تا پایان تابستان امسال برابر با 4 هزار و 320 هزار میلیارد تومان بوده ( نقدینگی منهای حجم پول) و نسبت به شهریور سال گذشته تقریبا 32.9 درصد بیشتر شده است.

به طورکلی پول به آن سمت از نقدینگی گفته می شود که سرعت نقدشوندگی بالاتری داشته باشد. به همین دلیل هم در محاسبات دو بخش عمده دارد. اسکناس و مسکوک در دست مردم و سپرده های دیداری. بخش هایی که به نسبت نقدشونده تر از شکل های دیگر پول هستند.

در مقابل سرعت نقدشوندگی در شبه پول اما پایین تر بوده و اصطلاحا دیرتر نقد می شود. قرض الحسنه پس انداز، سپرده های کوتاه مدت، یک ساله و ... مثال هایی از این دست هستند.

بنابر این تعاریف برخی از تحلیلگران در اقتصاد بالاتر رفتن سهم پول از نقدینگی را برای اقتصاد مضر دانسته و به نوعی معتقدند این اتفاق هشدار مهم تورمی را در بردارد.

داده های بانک مرکزی در این ماه نشان داد سهم پول از نقدینگی پایان شهریور ماه برابر با 22.8 درصد بوده که از ابتدای تابستان سال 92 تا کنون سابقه نداشته است. به عبارت دیگر این بالاترین میزان سهم پول از نقدینگی در بازه ده ساله بوده که ناظر به همین اتفاق می تواند قرمزترین هشدار تورمی را در این بازه به همراه داشته باشد.

اتفاق مهم دیگر در این بازه رکوردزنی رشد سپرده های دیداری در ماه شهریور بوده است.

رکوردزنی بی سابقه در رشد نقطه ای اسکناس و مسکوک 

طبق داده های بانک مرکزی تقریبا 91 هزار و 820 میلیارد تومان از بخش پول از سوی اسکناس و مسکوک در دست مردم بوده و نسبت به شهریور ماه سال گذشته 26.3 درصد بیشتر شده است. مقایسه آماری نشان میدهد در حداقل بازه سه ساله آماری چنین رشد نقطه ای در سمت اسکناس و مسکوک در دست مردم سابقه نداشته است و رشدی قابل توجه پیدا کرده است. این در حالی است که هزار و 182 هزار میلیارد تومان دیگر به سپرده های دیداری تعلق داشته که باوجود رشد بالایی در سطح 59 درصد اما همچنان سومین رکورد در سال جاری محسوب شده و از سرعت افزایش آن کاسته شده است.

نقدینگی