سه سال است که بانک مرکزی به صورت هفتگی نقدینگی بانک ها را کنترل می کند. در این معاملات، بانک ها اوراق بدهی دولتی که از دارایی های مهم بانکی به شمار می آید را نزد بانک مرکزی امانت می گذارند. این نهاد نیز متناسب با تصمیمات کلان خود با فروش هر میزان که خود صلاح بداند به تزریق پول در بانک ها می پردازد. به عبارت دیگر در ازای وثیقه اوراق بدهی بانک ها در هر هفته، بانک مرکزی پولی را در نهادهای مالی فروشنده تزریق می کند که البته این بسط پول، دارای نرخ سود و تاریخ سررسیدی معلوم است. یعنی نهادهای مالی باید در سررسید مشخص شده با احتساب نرخ سود تعیین شده از سوی بانک مرکزی، دوباره اوراق خود را از بانک مرکزی خریداری کنند.

اکنون در مرحله چهل و دوم بازار باز در سال جاری، اتفاق مهمی به ثبت رسیده که در راستای سطح بالای تزریق پول در این معاملات شمرده می شود.

اتفاق مهم دیگر در بازار مالی موازی با این معاملات رخ داده است. در بازار شبانه که تاریخ سررسید معاملات و تزریق پول بانک مرکزی در بانک ها کوتاه مدت تر تلقی می شود بانک مرکزی سکوت سه هفته ای خود را شکسته و سرانجام در یک بانک اعتبارات قاعده مند تزریق کرده است.

به گزارش اکوایران به نقل از اقتصادنیوز، سطح عمیلیات بازار باز در هفته اخیر هنوز بالاتر از مرز 100 همت قرار دارد. در این معاملات بانک مرکزی به تزریق پول در نظام بانکی می پردازد. تزریقی که البته محدودیت هایی دارد. نرخ سود و تاریخ سررسید، مهم ترین محدودیت ها و شرایط برای بده بستان بانک ها و بانک مرکزی در این بازار تلقی می شود.

اکنون طبق داده های منتشر شده از سوی بانک مرکزی در این هفته ها تاریخ سررسید استقراض نقدینگی در مرز یک هفته ثابت باقی مانده است.

تزریق بالای 100 همت در بازار باز

در هفته منتهی به 5 دی ماه، بانک مرکزی در حدود 101 همت در بازار باز تزریق کرده است. این رقم با اینکه از هفته قبل خود کمتر بوده اما همچنان بالاتر از مرز 100 هزار میلیارد تومان قرار داشته است. براساس آمارها این سطح از تزریق پول در مقایسه با تاریخ بازار باز اتفاقی است که سابقه چندانی نداشته و بسط بالایی به شمار می آید.

این در حالی است که البته باتوجه به تزریق هفته قبل، اکنون در مرحله چهل و دوم این معاملات در ابتدای زمستان، درحدود 103 هزار و 770 میلیارد تومان نقدینگی از بازار جمع آوری شده و در نهایت خالص عملیات بانک مرکزی در این مقطع را منفی کرده است. در کنار تزریق بالای پول در معاملات هفته های اخیر اما همچنان نرخ سود در مرز 21 درصد ثابت مانده است.

بازار باز

بسط 400 میلیاردی در بازار شبانه

در کنار این بازار، بانک مرکزی تزریق نقدینگی در بازار شبانه را نیز عهده دار می شود. این معاملات بر خلاف بازار باز تاریخ سررسید کوتاه مدت دارد. به این معنا که بانک ها باید در فاصله های کوتاه تری از بانک مرکزی استقراض کنند. 

کلا بانک هایی که دارای مازاد منابع هستند در معاملات هر هفته به نهادهایی که دچار کسری شده اند نقدینگی را با نرخ سود معلوم و تاریخ سررسید کوتاه تری وام می دهند. 

در همین رابطه تزریق پول بانک مرکزی در هفته منتهی به 5 دی ماه با نرخ سود 22 درصدی صورت گرفته و ارزش آن برابر با 430 میلیارد تومان بوده است. این در حالی است که در سه هفته گذشته ارزش بسط پول این نهاد در بانک ها برابر با صفر بود.

 

بازار باز