این تنها توافق بانکی ایران با کشورهایی که به لحاظ سیاسی و اقتصادی ارتباط نزدیکی با آنها دارد، نبوده. پیش از این شبکه پیام رسان بانکی ایران به نام سپام به شبکه پیام رسان ملی روسیه متصل شد تا بانک های دو کشور را از استفاده از سوئیفت بی نیاز کند. از سوی دیگر خبرهایی از برنامه حذف دلار از مبادلات تجاری ایران و روسیه هم شنیده شده که به نظر می رسد هنوز در حال مذاکره است.