هر سال نوسانات نرخ ارز و رشد نرخ تسعیر سود خوبی را نصیب شبکه بانکی می‌کند اما امسال سیاستگذار پولی نرخ تسعیر را به میزانی که پیش‌بینی می‌شد افزایش نداده و به نظر می‌رسد امسال بانک‌ها کمی کمتر از پیش‌بینی‌های اولیه از نوسانات ارزی سود کنند.