به گزارش اکوایران، طی چهار ماهه نخست سال جاری میزان سرانه تسهیلات برای کل کشور افزایش داشته که این بهبود برای مردمان استان هرمزگان بیش از دیگر استان‌‌ها بوده است.

آخرین گزارش بانک مرکزی از وضعیت پرداخت وام نشان می‌دهد، طی 4 ماهه نخست امسال بیش از 308 همت به مانده تسهیلات کل بانک‌های کشور افزوده شده است.

میزان وام‌های پرداخت‌شده سیستم بانکی با رشد 5.5 درصدی از 5 هزار و 583 همت در ابتدای سال جاری به بیش از 5 هزار و 892 همت در پایان تیر ماه رسیده است.

هر تهرانی 20 برابر ساکنان استان محروم وام گرفته است

با احتساب پیش‌بینی که مرکز آمار از جمعیت کشور در سال 1401 انجام داده (معادل 84 میلیون و 700 هزار نفر) می‌توان گفت به طور میانگین سرانه تسهیلات دریافتی هر فرد از سیستم بانکی تا پایان تیر ماه امسال حدود 70 میلیون تومان بوده اما این میزان به تفکیک استان‌های کشور متفاوت و تامل برانگیز است.

وضعیت سرانه تسهیلات بانکی تا پایان تیر ماه امسال به تفکیک استان‌ها نشان می‌دهد، ساکنان استان تهران بیشترین وام بانکی را نسبت به دیگر استان‌ها دریافت کرده‌اند، به طوری که به ازای هر فرد در استان تهران حدود 250 میلیون تومان وام بانکی پرداخت شده که بیش از 3.5 برابر میانگین سرانه تسهیلات بانکی کل کشور است.

پس از تهران، استان یزد در رتبه دوم قرار دارد، به طوری که تا پایان تیرماه امسال معادل 64 میلیون تومان به ازای هر فرد در این استان وام بانکی پرداخت شده است. رتبه سوم بالاترین میزان پرداخت تسهیلات بانکی به ازای هر فرد نیز به استان سمنان تعلق دارد که حدود 58 میلیون تومان است.

از سوی دیگر رکورد دارکمترین میزان وامی که به ازای هر فرد از سوی سیستم بانکی پرداخت شده مربوط به ساکنان استان سیستان و بلوچستان بوده، به طوری که تا پایان تیرماه امسال به ازای هر فرد در این استان تنها 12 میلیون تومان وام بانکی پرداخت شده است. به بیان دیگر میزان وامی که به ازای هر فرد در استان تهران پرداخت شده حدود 20.6 برابر یک فرد در استان سیستان و بلوچستان بوده است.

پس از استان سیستان و بلوچستان، رکورد دار کمترین میزان سرانه تسهیلات پرداختی به استان آذربایجان غربی و کردستان تعلق دارد، به طوری که طی دوره مورد اشاره به ازای هر فرد در این استان‌ها حدود 20 میلیون تومان تسهیلات بانکی پرداخت شده است.

photo_2023-08-26_17-10-44

وضعیت سرانه تسهیلات در سالجاری

بررسی تغییرات میزان سرانه تسهیلات به تفکیک مردمان استان‌ها در سال جاری نشان می‌دهد این مقدار برای تمامی استان‌ها بهبود یافته است.

از ابتدای سال جاری تا پایان تیر ماه که اخرین آمارهای در دسترس است، مقایسه‌ها نشان می‌دهد میزان سرانه تسهیلات برای کل کشور افزایش داشته که این بهبود برای استان هرمزگان بیش از دیگر استان‌‌ها بوده است.

طی چهار ماهه نخست سال جاری سرانه تسهیلات در کل کشور حدود 5.5 درصد افزایش یافته و از 65.9 میلیون تومان تسهیلات به ازای هر فرد جامعه در پایان سال 1401 به 69.5 میلیون تومان در پایان تیر ماه امسال افزایش یافته است.

در میان استان‌های کشور، هرمزگان در صدر بیشترین میزان رشد تسهیلات سرانه طی دوره مورد اشاره قرار گرفته است.

سرانه تسهیلات در استان هرمزگان با رشد 8.7 درصدی از 30 میلیون تومان در پایان سال گذشته به 32 میلیون 710 هزار تومان در پایان تیر ماه امسال رسیده است.

بعد از استان هرمزگان، استان‌های قم و کهگیلویه وبویراحمد در رتبه‌های بعدی قرار دارند که بیش میزان سرانه‌ها بیش از 8 درصد افزایش یافته است.

از سوی دیگر کمترین میزان رشد سرانه تسهیلات طی چهار ماهه نخست سال جاری به استان مازندران تعلق دارد که مقدار آن کمتر از دو درصد (1.9 درصد) بوده است.

photo_2023-08-26_17-10-38