محمدرضا فرزین گفته، باید کاری کنیم که این افراد و نهادها از طریق بانک‌ها به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه بپردازند، در شورای پول و اعتبار البته تمهیداتی در این خصوص اندیشیده شده است.

ظاهرا فرزین به مصوبه سال گذشته این شورا اشاره دارد که دستورالعمل اجرایی تاسیس،‌ فعالیت و انحلال صندوق‌های قرض‌الحسنه تک شعبه‌ای را مشخص کرد و راه‌اندازی و ادامه فعالیت این صندوق‌ها را منوط به مجوز بانک مرکزی می‌کرد.

البته فعالیت صندوق‌هایی که تحت نظر سازمان اقتصاد اسلامی بودند از این قاعده مستثنی است و به نظر می رسد اشاره یا گله فرزین یه همین استثناهاست.