به گزارش اکوایران، آمارها نشان می‌دهد تعداد بازنشستگان حقوق‌بگیر صندوق بازنشستگی کشوری در پایان خرداد امسال به یک میلیون و 639 هزار و 167 نفر رسیده که نسبت به پایان خرداد سال 1401 معادل 3.5 درصد افزایش یافته است.

کمترین بازنشسته در مجلس

آخرین گزارش صندوق بازنشستگی کشوری در پایان خرداد امسال نشان می‌دهد، بیشترین تعداد حقوق بگیران این صندوق مربوط به وزارت آموزش و پرورش است. سهم این وزارتخانه از صندوق بازنشستگی بیش از 62 درصد و معادل یک میلیون و 22 هزار نفر است.

پس از وزارت آموزش و پرورش، دومین وزارتی که بیشترین تعداد بازنشسته را دارد، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور است. این وزارت نیز سهمی 13 درصدی از جامعه بازنشستگان کشوری دارد که تعداد آنها در پایان خرداد ماه امسال به حدود 216 هزار نفر رسیده است.

از سوی دیگر دستگاه دولتی که کمترین تعداد حقوق بگیر در صندوق بازنشستگی کشوری را دارد، مجلس شورای اسلامی است.

بر اساس آمارها، تعداد حقوق بگیران مجلس شورای اسلامی از صندوق بازنشستگی کشوری در پایان خرداد ماه امسال به حدود 1600 نفر رسیده است.

بر اساس گزارش‌ها، در میان بازنشستگان دستگاه‌های دولتی، سهم زنان در  وزارت آموزش و پرورش بیش تر از دیگر دستگاه‌ها بوده است. طبق آمارها تقریبا حدود 44 درصد بازنشستگان این وزارتخانه را زنان تشکیل می‌دهند.

photo_2023-09-02_20-40-28