به گزارش اکوایران، چندی است بانک مرکزی به بانک ها هشدار می‌دهد که اگر  در مورد پرداخت تسهیلات به متقاضیان وام مسکن مقاومت کنند، مشمول جریمه می شوند. اخیرا هم اخیرا احسان خاندورزی وزیر اقتصاد اعلام کرد، بانک های که از پرداخت تسهیلات به متقاضیان سر باز می‌زنند، در جرگه مشمول پرداخت جرائم مالیاتی قرار می‌گیرند. 

امروز 28 آبان دوباره بانک مرکزی، بانک های متخلف را تهدید کرد. فرشاد محمدپور معاون نظارت بانک مرکزی با اشاره قواعد تعریف شده اخذ مالیات از بانک‌ها در طرح نهضت ملی مسکن گفت:‌ تسهیل گری در پرداخت تسهیلات جهش مسکن یکی از برنامه‌های بانک مرکزی است و بانک‌ها با توجه به متقاضیان معرفی شده از سوی وزارت راه و شهرسازی موظف به پرداخت تسهیلات هستند و طبق قانون ، استنکاف( خودداری) از پرداخت تسهیلات مشمول پرداخت جریمه مالیاتی است؛ این درحالی است که به تعدادی از بانک‌ها متناسب با تکالیف تعیین شده متقاضی معرفی نشده است.

در واقع به گفته او ، متقاضیان ابتدا باید در سامانه طراحی شده از سوی وزارت راه و شهرسازی ثبت نام کنند و پس از تشکیل پرونده و معرفی به بانک به عنوان متقاضی تسهیلات شناخته خواهند شد و در این صورت است که بانک در صورت استنکاف از پرداخت تسهیلات به متقاضی معرفی شده، مشمول جرائم مالیاتی است و این نص صریح قانون است.

طبق اعلام بانک مرکزی،  محمدپور  افزود:‌ طی ۲ سال گذشته به دلیل مشکلاتی همچون آماده نبودن سامانه ثبت نام و عدم معرفی متقاضیان واجد  شرایط به بانک‌ها، فرآیند پرداخت تسهیلات به طور کامل طی نشده است و بنابراین با توجه به متقاضی محور بودن این تسهیلات، بعضا شاهد هستیم که تکالیف تعیین شده برای بانک‌ها بیش از متقاضیان معرفی شده بوده است.

معاون نظارت بانک مرکزی در بخشی از اظهاراتش گفت: برخی اعداد و ارقام به صورت غیر رسمی منتشر شده است اما ارقام جریمه باید متناسب با استنکاف بانک‌ها از پرداخت تسهیلات به متقاضیان معرفی شده و بر اساس قانون باشد.