به گزارش اکوایران، نام دو بانک دولتی دیگر در لیست دریافت‌کنندگان خطوط اعتباری از بانک مرکزی قرار گرفت.

گزارش بانک مرکزی حاکی از آن است این نهاد طی هشت ماهه نخست امسال بیش از 163 همت را در قالب 11 خط اعتباری به هفت بانک کشاورزی، سپه، تجارت، صادرات، رفاه کارگران، ملی و صنعت و معدن پرداخت کرده پنج بانک دولتی و دو بانک غیردولتی است؛ همچنین حجم قابل توجهی از آن با تضمین نامه سازمان برنامه و بودجه کشور انجام شده است.

رفع ناترازی و کسری نقدینگی مهم‌ترین علت استقراض و اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی است، میزان این استقراض در سال گذشته به سطحی رسید که در بودجه 1402، بانک مرکزی موظف شد به صورت ماهانه میزان مانده خط اعتباری پرداخت شده به بانک‌ها را افشا و برای عموم منتشر کند.

بر اساس بند «س» تبصره 5 قانون بودجه سال 1402 که در مورد تامین مالی داخلی است، «اعطای اعتبار جدید به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه در قالب خط اعتباری یا اضافه برداشت، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است. نوع و میزان وثایق قابل پذیرش موضوع این بند توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ‌به‌صورت ماهانه میزان مانده خط اعتباری پرداخت شده به بانک‌ها و موسسات غیراعتباری غیربانکی را به تفکیک بانک و به همراه نرخ سود مدت بازپرداخت، وثیقه دریافتی و مقرره مبنای پرداخت خط اعتبارات در تارنمای خود در دسترس عموم قرار دهد».

افزایش تعداد بانک‌های دریافت‌کننده خط اعتباری

طی هفت ماهه نخست امسال 9 خط اعتباری به ارزش 155 همت در راستای اهدافی از جمله «اجرای سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی»، «ادامه اجرای طرح ادغام بانک‌ها و موسسات اعتباری وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه» و «ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی» به بانک‎‌ها پرداخت شده بود؛ با پرداخت دو خط اعتباری دیگر در آبان ماه امسال این میزان به بیش از 163 همت رسیده است.

photo_2023-12-13_11-19-30

بر اساس گزارش بانک مرکزی در آبان ماه امسال دو بانک ملی و صنعت و معدن خطوط اعتباری دریافت کرده‌اند که اولین خط اعتباری آنها در سال جاری است.

اولین خط اعتباری که بانک ملی دریافت کرده به ارزش 2.5 همت و در راستای اجرای سیاست‌های حمایتی از محصولات اساسی کشاورزی و عملیات پولی و اعتباری بوده، نرخ سود این خط اعتباری 23 درصد و مدت بازپرداخت آن نیز 12 ماهه است.

در همین راستا بانک صنعت و معدن نیز اولین خط اعتباری خود را در آبان امسال از بانک مرکزی دریافت کرده که معادل 5.4 همت با نرخ سود 23 درصد و مدت بازپرداخت 12 ماهه بوده و با هدف عملیات پولی و اعتباری پرداخت شده است.

در مجموع طی هشت ماهه نخست امسال معادل 163 هزار و 300 میلیارد تومان خط اعتباری از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها پرداخت شده که دو بانک دولتی سپه با سهم تقریبا 44 درصدی و کشاورزی با سهم تقریبا 42 درصدی بخش قابل توجهی از خطوط اعتباری بانک مرکزی را به خود اختصاص داده‌اند.

بانک سپه در مجموع طی هشت ماهه نخست امسال بیش از 71 همت خط اعتباری از بانک مرکزی دریافت کرده که نسبت به دیگر بانک‌ها در صدر قرار دارد.

همچنین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد، سازمان برنامه و بودجه بابت هشت خط اعتباری از 11 خط اعتباری پرداخت شده توسط بانک مرکزی، تضمین نامه ارائه کرده و تعهد بازپرداخت خط اعتباری‌ها را به عهده گرفته است.

photo_2023-12-13_11-19-25