او در پاسخ به پرسش مهدی نوروزیان، سردبیر بخش آنلاین گروه رسانه‌ای دنیای اقتصاد،‌ مجبور می‌شود نکته‌ای را توضیح دهد که از حیث تاریخ‌نگاری و تحلیلی مهم است.

سیف توضیح می‌دهد که هرچند شخصی از بانک مرکزی با تیم مذاکره کننده در ارتباط بود اما آن شخص انتخاب خود تیم وزارت خارجه بود و نه بانک مرکزی. به عبارتی توضیحات سیف این گمانه را تقویت می‌کند که در تیم مذاکره کننده در خصوص بحث مبادلات بانکی، ضعف دانش و کار کارشناسی وجود داشت.

 

بُرش‌های دیگر این گفت‌وگو:

۱. پرونده‌های حقوقی سیف از زبان خودش

۲. داستان «تقریبا هیچ» از زبان خود سیف

۳. بعد از تحریم‌ها و اف‌ای‌تی‌اف، مانع بزرگ بعدی در ارتباط بانک‌ها داخلی با جهان چیست؟

 

کامل این گفت‌وگو را اینجا ببینید: