به گزارش اکوایران، در تابستان امسال هر ساعت، یک کارمند دولتی بازنشسته و حقوق بگیر صندوق بازنشستگی شده که وزارت بهداشت با بالاترین تعداد در صدر قرار دارد.

آخرین گزارش منتشره از سوی صندوق بازنشستگی حاکی از آن است که تعداد بازنشستگان حقوق‌بگیر صندوق بازنشستگی کشوری در پایان شهریور ماه امسال به یک میلیون و 641 هزار و 340 نفر رسیده که نسبت به پایان شهریور سال 1401 معادل 3.53 درصد و نسبت به پایان فصل قبل حدود 0.1 درصد افزایش یافته است.

هر یک ساعت، یک بازنشسته 

بر اساس این گزارش طی سه ماهه تابستان امسال دو هزار و 173 نفر به تعداد حقوق بگیران صندوق بازنشستگی کشوری افزوده شده است؛ به بیان دیگر می‌توان گفت در تابستان امسال تقریبا هر یک ساعت یک کارمند دولتی بازنشسته شده است.

بررسی حقوق بگیران به تفکیک جنسیت حاکی از آن است که 66 درصد جامعه حقوق بگیران این صندوق، مرد و 34 درصد زن است.

آخرین گزارش صندوق بازنشستگی کشوری در پایان شهریور امسال نشان می‌دهد، بیشترین تعداد حقوق بگیران این صندوق مربوط به وزارت آموزش و پرورش است. سهم این وزارتخانه از صندوق بازنشستگی بیش از 62 درصد و معادل یک میلیون و 22 هزار نفر است.

پس از وزارت آموزش و پرورش، دومین وزارتی که بیشترین تعداد بازنشسته را دارد، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور است. این وزارت نیز سهمی 13 درصدی از جامعه بازنشستگان کشوری دارد که تعداد آنها در پایان شهریور ماه امسال به بیش از 217 هزار و 700 نفر رسیده است.

از سوی دیگر دستگاه دولتی که کمترین تعداد حقوق بگیر در صندوق بازنشستگی کشوری را دارد، مجلس شورای اسلامی است.

بر اساس آمارها، تعداد حقوق بگیران مجلس شورای اسلامی از صندوق بازنشستگی کشوری در پایان شهریور ماه امسال به 1645 نفر رسیده است.

photo_2024-01-22_11-08-47

سهم بالای وزارت بهداشت از بازنشستگان تابستان

تغییر تعداد بازنشستگان صندوق بازنشستگی طی 3 ماهه تابستان در میان دستگاه‌های مختلف دولتی نشان می‌دهد طی این دوره (پایان شهریور امسال نسبت به پایان خرداد امسال) بیش از 2 هزار نفر به تعداد حقوق بگیران این صندوق افزوده شده است که سهم وزارت بهداشت چشمگیر است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد طی تابستان امسال وزارت بهداشت با 1723 بازنشسته جدید نسبت به دیگر دستگاه‌ها در صدر قرار دارد. تعداد بازنشستگان وزارت بهداشت (حقوق بگیر صندوق بازنشستگی کشوری) در پایان شهریور ماه امسال به بیش از 217 هزار نفر رسیده؛ موج بالای تعداد بازنشستگان وزارت بهداشت در تابستان امسال در حالی است که کشور طی یکسال اخیر با موج مهاجرت کادر درمان مواجه بوده است.

پس از وزارت بهداشت، بیشترین افزایش تعداد افراد بازنشسته جدید در تابستان امسال مربوط به وزارت علوم تحقیقات و برابر با 189 نفر بوده است.

از سوی دیگر بیشترین کاهش تعداد بازنشستگان صندوق بازنشستگی در تابستان امسال به وزارت آموزش و پرورش اختصاص دارد، به طوری‌که طی این دوره 154 نفر از تعداد افراد بازنشسته این دستگاه کاسته شده است.

photo_2024-01-22_11-08-42