به گزارش اکوایران، پرداخت تسهیلات بانکی طی 10 ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 30 درصد افزایش یافته است.

تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به بخش‌های مختلف اقتصادی طی 10 ماهه نخست امسال به بیش از 4 هزار و 308 همت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 30 درصد رشد داشته است.

طی 10 ماهه نخست سال گذشته معادل 3 هزار و 312 هزار میلیارد تومان تسهیلات از سوی بانک‌ها پرداخت شده بود که این میزان در 10 ماهه نخست امسال حدود هزار همت افزایش یافته و به بیش از 4 هزار و 308 هزار میلیارد تومان رسیده است.

photo_2024-02-12_12-15-16

کاهش وام‌های بانکی در دی ماه

بررسی آمار وام‌های بانکی پرداخت شده در سال جاری به تفکیک ماه‌ها حاکی از آن است که در دی ماه امسال شبکه بانکی معادل 447 همت وام در قالب یک میلیون 589 هزار فقره تسهیلات پرداخت کرده که نسبت به آذر ماه از نظر ارزش بیش از 15 درصد و از نظر تعداد 6 درصد کاهش داشته است.

طی 10 ماهه نخست امسال بیشترین تسهیلات بانکی در شهریور ماه پرداخت شده که حدود 650 همت بوده، همچنین کمترین میزان تسهیلات پرداختی نیز مربوط به فرودین ماه بوده که در این ماه حدود 181 همت بوده است.

photo_2024-02-12_12-15-19

ملت، بزرگترین پرداخت کننده وام

بر اساس آنچه بانک مرکزی منتشر کرده 29 بانک کشور طی 10 ماهه نخست امسال بیش از 4 هزار و 300 همت تسهیلات پرداخت کرده‌اند که در میان آنها بانک ملت رکوردار بیشترین وام پرداختی است.

بانک ملت به عنوان بزرگترین اعطاکننده وام طی 10 ماهه نخست امسال حدود 712 همت تسهیلات پرداخت کرده، به بیان دیگر طی این دوره بانک ملت حدود 16.5 درصد از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی را پوشش داده است.

پس از بانک ملت، بانک‌های تجارت و ملی با پرداخت تقریبا 500 همت تسهیلات طی 10 ماهه نخست امسال در رتبه‌های دوم و سوم بیشترین میزان وام پرداختی قرار دارند.

کمترین میزان تسهیلات پرداختی طی دوره مورد بررسی نیز به بانک سرمایه تعلق دارد که معادل 1.2 همت بوده است.

میزان تسهیلات پرداختی بانک به عوامل مختلفی از جمله میزان سرمایه و منابع در اختیار بانک قرار دارد و این متغیر نمی‌توان به عنوان شاخصی برای مقایسه عملکرد بانک‌ها مورد استفاده قرار گیرد. همچنین حجم قابل توجهی از تسهیلات تکلیفی دولت بر دوش بانک‌های بزرگ گذاشته می‌شود که این امر در میزان تسهیلات پرداختی آنها اثرگذار خواهد بود.

photo_2024-02-12_12-15-12