امری که با بازگشت تحریم ها پس از خروج ایالات متحده از برجام شاهدش بودیم.

با وجود این سیاست گذار گامی را در جهت عکس این خصیصه برداشت. این گام سیاست کنترل ترازنامه بانک ها بود.

در این قسمت از مجموعه «فارکست بانکداری» از مهمانان برنامه عباس دادجوی توکلی، کارشناس ارشد بانکی و داود سوری، اقتصاددان می پرسیم تا چه اندازه سیاست کنترل ترازنامه بانک ها برای مهار تورم مفید بوده است؟

چرا بانک مرکزی از سیاست های متعارف پولی برای کنترل نقدینگی بهره نمی برد؟

تبعات این سیاست برای بانک ها چه بوده است؟