به گزارش اکوایران، در هفته گذشته حدود نیم همت اوراق بهادار منتشر شده که مجموع ارزش اوراق مشارکت نقدی یا غیرنقدی فروش رفته دولت از ابتدای سال را بالغ بر 180 همت رسانده است. چنانچه دولت روند سال‌های گذشته را بشکند و اوراقی بیش از سقف مصوب بودجه به فروش نرساند، بنظر می‌رسد عملکرد دولت در زمینه فروش اوراق مطابق با پیشبینی‌های بودجه 1402 صورت پذیرفته است.

فروش کمتر از نیم همت اوراق در هفته دوم اسفند

بر اساس گزارش‌های منتشر شده از بانک مرکزی، در هفته منتهی به 16 اسفند که یکی از هفته‌های پایانی از حراج اوراق بهادار دولتی در سال 1402 بنظر می‌رسد، حدود 448 میلیارد تومان اوراق مشارکت نقدی به فروش رفته است. 

اوراق بهادار یکی از اسناد مالی است که برای منتشرکنندگان منابعی  مالی فراهم می‌آورد و در مقابل خریداران با اهداف مختلفی مانند کسب سود یا استفاده از امتیازات اوراق، اقدام به سرمایه گذاری در این نوع از قراردادها می‌کنند. در زمان سررسید قرارداد، انتشاردهنده موظف به تسویه اصل و سود اوراق منقضی شده بوده و حتی ممکن است متعهد به پرداخت سود در طول زمان قرارداد باشد.

به‌طور کلی خریداران اوراق شامل بانک‌ها و موسسات اعتباری، صندوق‌های بازنشستگی، شرکت های فعال در بازار سرمایه یا سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد تمامی اوراق به فروش رسیده در هفته گذشته از نوع اراد150 با نرخ بهره موثر 27 درصدی بوده‌اند که تماما توسط بیمه ها و صندوق های بازنشستگی خریداری شده است. 

1402121901

چرا اوراق بهادار دولتی در هفته گذشته خریدار نداشته است؟

با توجه به اینکه در هفته گذشته نرخ بهره اسمی اوراق ثابت و نرخ بهره موثر تنها به سررسید اوراق وابسته بوده است، بنظر می رسد تاریخ انقضای اراد 150 که بهمن 1404 معرفی شده، از جذابیت زیادی برای خریداران برخوردار نبوده است.

البته با توجه به اینکه در پایان سال عموما زمان تسویه و بستن حساب‌هاست و همچنین نیاز به سرمایه در گردش افزایش می‌یابد، ممکن است میزان پایین فروش اوراق در هفته گذشته صرفا به محدودیت نقدینگی نزد خریداران مربوط باشد. 

عملکرد دولت بر اساس برنامه‌ریزی‌ها در 1402

انتشار کمتر از نیم همت اوراق در هفته گذشته منجر شد مجموع ارزش اوراق مشارکت فروش رفته در سال جاری به 123 هزار و 152 میلیارد تومان برسد. علاوه بر این موضوع از ابتدای سال حدود 57 هزار میلیارد تومان اوراق خزانه منتشر شده که مجموع اوراق مشارکت نقدی و غیرنقدی را بالغ بر 180 همت رسانده است. 

با توجه به اینکه سقف فروش اوراق در بودجه فعلی سال جاری حدود 185 همت عنوان شده بود، بنظر می‌رسد چنانچه حراج گسترده جدیدی تا پایان سال اجرا نشود، عملکرد دولت در زمینه فروش اوراق مشارکت طبق پیشبینی‌ها صورت پذیرفته است.