به گزارش اکوایران، میزان درآمد بانک‌ها از سرمایه‌گذاری در اوراق بدهی در سال 1402 حدود 15 درصد افزایش یافته است.

بانک‌های کشور بخشی از منابع در اختیار خود را در اوراق بدهی سرمایه‌گذاری می‌کنند تا از این محل کسب درآمد کنند؛ این اوراق شامل اوراق بدهی دولتی و سایر اوراق بوده که البته اوراق بدهی دولتی یکی از مهم‍ترین آنهاست.

بررسی‌ها نشان می‌دهد از میان 29 بانک کشور تنها 15 بانک‌ پاسارگاد، ملت، اقتصاد نوین، پست بانک ایران، صادرات، کارآفرین، سینا، دی، خاورمیانه، سامان، پارسیان، موسسه اعتباری ملل، گردشگری، رسالت و تجارت نسبت به انتشار گزارش عملکرد ماهانه خود در بهمن ماه امسال  اقدام کرده‌اند (بجز بانک رسالت که آخرین گزارش آن مربوط به ابان ماه است) و آمار مربوط به این بانک‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

دو بانکی که از اوراق بدهی ضرر کردن

بررسی آخرین گزارش عملکرد بانک‌های مورد بررسی نشان می‌دهد میزان درآمد آنها از محل سرمایه‌گذاری در اوراق بدهی طی 11 ماهه نخست امسال به بیش از 13 همت رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته معادل 15.1 درصد افزایش داشته است.

در میان بانک‌های مورد بررسی، بانک تجارت بیشترین درآمد را از محل سرمایه‌گذاری در اوراق بدهی کسب کرده، به طوری که درآمد اوراق بدهی این بانک طی 11 ماهه نخست امسال به حدود 2.7 هزار میلیارد تومان رسیده است.

گزارش عملکرد بانک تجارت نشان می‌دهد این بانک تنها در اوراق بدهی دولتی سرمایه‌گذاری کرده و در مجموع مانده سرمایه‌گذاری این بانک در اوراق بدهی تا پایان بهمن امسال معادل 18 میلیارد تومان بوده است.

پس از بانک تجارت، بانک‌های ملت و پست بانک بیشترین درآمد را از محل اوراق بدهی به دست آورده‌اند که میزان آن طی دوره مورد اشاره هرکدام به ترتیب برابر با 2.4 و 1.7 همت بوده است.

در میان بانک‌های مورد بررسی، دو بانک گردشگری و دی اوراق بدهی نه تنها درآمدی نداشته بلکه دچار زیان نیز شده‌اند.

photo_2024-03-14_19-57-51