به گزارش اکوایران، در سال 1402 نسبت خسارت در سه رشته‌ بدنه اتومبیل، درمان و شخص ثالث بالاتر از نسبت بازار بیمه قرار گرفت.

با توجه به اینکه تا لحظه تنظیم این گزارش، داده‌های مربوط به وضعیت صنعت بیمه در اسفند ماه سال 1402 از سوی بیمه مرکزی منتشر نشده، آمارهای 11 ماهه نخست سال 1402 مورد بررسی قرار می‌گیرد.

داده‌های بیمه مرکزی نشان می‌دهد در سال 1402 (11ماهه نخست) حق بیمه پرداختی مردم به شرکت‌های بیمه با رشدی 60.6 درصدی به حدود 249 هزار میلیارد تومان رسیده که این آمار نشان‌دهنده افزایش تقاضا برای خدمات بیمه‌ای در جامعه است.

از 248.7 همت حق بیمه تولیدی، 56.2 درصد آن یعنی 139.7 هزار میلیارد تومان صرف پرداخت خسارت به بیمه‌گذاران شده که 64.9 درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل است.

افزایش سهم خسارت در صنعت بیمه

نسبت خسارت صنعت بیمه که از تقسیم میزان خسارت پرداختی به میزان حق بیمه تولید به دست می‌آید در 11 ماهه نخست سال 1402 به 56.2 درصد رسید که این نسبت در مقایسه با مدت مشابه سال 1401 معادل 1.5 واحد درصد افزایش داشته است. به بیان دیگر سهم خسارت از حق بیمه‌های تولیدی افزایش یافته است.

در سال 1402 (11ماهه نخست) نسبت خسارت در برخی رشته‌های بیمه‌ای در سطح بالاتری از نسبت کل بازار بیمه قرار دارد؛ سه رشته‌ بدنه اتومبیل (با 76.2 درصد)، درمان (با 71.5 درصد) و شخص ثالث-مازاد (با 66.1 درصد) نسبت خسارتی بالاتر از بازار بیمه (با 56.2 درصد) داشتند که این آمار، ضرورت توجه بیشتر به این رشته‌های بیمه‌ای و ارایه خدمات باکیفیت‌تر به بیمه‌گذاران را نشان می‌دهد.

به همین ترتیب به طور ویژه، نسبت خسارت 9 شرکت بیمه: زندگی باران (102.2 درصد)، حکمت صبا (88.1 درصد)، تجارت نو و سینا (هر کدام 66 درصد)، پارسیان (64.2 درصد)، دی (62.5 درصد)، سرمد (61.1 درصد)، آسیا (61 درصد) و ایران (60.3 درصد) به مراتب بالاتر از سطح بازار بیمه بوده است.

این موضوع می‌تواند ناشی از عوامل مختلفی مانند ریسک‌پذیری بالا، نرخ‌گذاری نامناسب و یا ضعف در مدیریت ریسک باشد.

photo_2024-03-15_19-05-54

ریسک‌های نوظهور، بیمه اعتبار را به صدرنشینِ خسارت تبدیل کرد

بررسی تغییرات نسبت خسارت رشته‌های بیمه‌ای در سال 1402 (11ماهه نخست) در مقایسه با مدت مشابه سال 1401 نشان می‌دهد این نسبت در 6 رشته بیمه‌ای افزایش و در 9 رشته دیگر کاهش یافته است.

بیشترین افزایش نسبت خسارت طی دوره مورد بررسی مربوط به بیمه اعتبار بوده که به میزان 14.5 واحد درصد افزایش یافته و از حدود 2.5 درصد در 11 ماهه نخست سال 1401 به حدود 17 درصد در 11 ماهه نخست سال 1402 رسیده است.

بیمه اعتباری بیمه‌ای است که به‌نوعی از ارایه‌کنندگان و تولیدکنندگانی که به‌نوعی تسهیلات و وجوهی را تحت عنوان وام به افراد می‌پردازند حمایت کند. در بیمه اعتبار ریسک عدم بازپرداخت اقساط گیرندگان اعتبار که در قالب فروش اقساطی و یا اجاره به شرط تملیک کالا از بیمه گذار اعتبار دریافت کرده‌اند  تحت پوشش بیمه قرار میگیرد.

پس از بیمه اعتبار، بیشترین افزایش نسبت خسارت مربوط به بیمه شخص ثالث و بدنه اتومبیل بود، به طوری که نسبت خسارت این دو رشته بیمه‌ای طی دوره مورد اشاره معادل 9.5 و 8.6 واحد درصد افزایش یافت.

در میان 9 رشته‌ بیمه‌ای که نسبت خسارت آنها کاهش یافته، بیشترین کاهش مربوط به دو رشته کشتی و حوادث راننده بوده که هرکدام به ترتیب با کاهش 19 و 7.5 واحد درصدی نسبت خسارت، در 11 ماهه نخست سال 1402 در مقایسه با مدت مشابه سال 1401 همراه شد.

photo_2024-03-15_19-06-02