بانک ملت در عین حال که به عنوان یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های ایران به حساب میاد، در بازار سرمایه هم نهمین شرکت بزرگ از لحاظ ارزش بازاری است.

اما سهامدار اصلی این بانک کیست؟

داده های به دست آمده براساس تاریخ ۱۵ اسفند ۱۴۰۲ است.