به گزارش اکوایران، نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به 8 فروردین در مقایسه با هفته گذشته خود کاهش داشته و به 23.62 درصد رسیده است اما مشاهده می‌شود همچنان در ادامه روند صعودی سه ماهه قرار دارد. 

به طور کلی نرخ بهره بین بانکی اصلی‌ترین نرخ بهره اثرگذار بر متغیرهای اقتصادی به شمار می‌رود. به همین ترتیب بانک مرکزی نیز با استفاده از ابزارهایی مانند اعتبارگیری قاعده‌مند و بازار باز، تحرکات نرخ بهره را محدود به کانال خاصی می‌کند که در حال حاضر بین 23 تا 24 درصد تعیین شده است. 

نرخ بهره 23.62 درصدی در اولین هفته 1403

بر اساس آمارهای منتشر شده از بانک مرکزی نرخ بهره بین بانکی در 8 فروردین سال 1403 به 23.62 درصد رسیده است. 

به‌طور کلی مشاهده می‌شود پس از اوج‌گیری نرخ بهره تحت اثر کاهش تزریق اعتبار در بازار باز توسط بانک مرکزی، نرخ بهره در اوایل زمستان به یکی از پایین‌ترین نقاط خود طی سال جاری معادل 23.41 درصد رسید. این درحالیست که از ابتدای زمستان 1402 تا آخرین آمار منتشر شده در فروردین 1403، نرخ بهره علی‌رغم تجربه نوساناتی، با روند صعودی مواجه بوده و در هفته منتهی به 8 فروردین ماه سال جاری به 23.62 درصد رسیده است که هرچند در مقایسه با هفته پایانی اسفند افت داشته اما در ادامه روند صعودی سه ماهه قرار گرفته است. 

1403011405

علاوه بر این موضوع، مشاهدات حاکی از آن است که میزان تزریق اعتبار بانک مرکزی در بازار باز طی سه ماهه اخیر در مبالغ قابل توجهی صورت می‌گرفته و حتی در هفته پایانی اسفند به 197 همت رسیده است. این موضوع درحالی رغم خورده است که با نزدیک‌تر شدن به پایان سال 1402 نیاز بانک‌ها به تامین مالی افزایش یافته و اعتبارگیری قاعده‌مند بانک‌ها که به نوعی استقراض با سقف نرخ بهره کریدور بانک مرکزی است، به 134 همت در آخرین آمار منتشر شده رسیده است.