به گزارش اکوایران، در فروردین امسال در مجموع 6 میلیون و 338 هزار و 900 چک کشیده شده که جمع ارزش آن به بیش از 385 هزار میلیارد تومان (همت) می‌رسد. از این تعداد چک، تقریبا 5 میلیون و 800 هزار چک وصول شده و حدود 528 هزار چک برگشت خورده است. جمع ارزش چک‌های وصول شده به صورت تقریبی 340 همت و جمع ارزش چک‌های برگشت خورده تقریبا 44 همت بوده است.

با استفاده از این ارقام می‌توان به «نسبت چک‌های برگشتی به چک‌های وصولی» رسید. این نسبت هم به تفکیک «تعداد» و هم به تفکیک «مبلغ» چک‌ها قابل ارائه است. داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که در فروردین امسال، نسبت چک‌های برگشتی به وصولی هم از نظر تعداد و هم از نظر مبلغ در مقایسه با اسفند ماه کاهش یافته است.

همچنین، تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی و وصولی هر دو نسبت به اسفند ماه کاهش یافته است که نشان می‌دهد در مجموع تعداد چک‌های کشیده شده در فروردین ماه رونق کمتری نسبت به اسفند داشته است.

030301

کاهش 30 درصدی تعداد چک‌های وصولی در فروردین 1403

تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که تعداد چک‌های وصول شده در فروردین امسال 30.2 درصد نسبت به اسفند ماه کاهش یافته است. به بیان دقیق‌تر، در اسفند ماه 8 میلیون و 323 هزار چک وصول شده اما این تعداد در فروردین امسال به 5 میلیون و 810 هزار چک کاهش یافته است.

تعداد چک‌های برگشتی نیز با کاهش 33 درصدی همراه بوده به طوری که از حدود 788 هزار فقره در اسفند به 528 هزار فقره در فروردین ماه رسیده است.

از منظر مبلغ نیز هر دو نوع چک با کاهش نسبت به اسفند ما روبرو بوده‌اند. رشد ماهانه چک‌های وصولی از نظر مبلغ منفی 45 درصد و رشد ماهانه چک‌های برگشتی از نظر منبلغ منفی 44.2 درصد بوده است. شدیدتر بودن اُفت مبلغ این چک‌ها نسبت به اُفت تعداد آن‌ها نشان می‌دهد که چک‌های وصولی و برگشتی فروردین ماه ارزشمندتر از اسفند ماه بوده است که احتمالا به دلیل تحولات مربوط به سال جدید بوده است.

030301

کاهش نسبت چک‌های برگشتی به وصولی در شروع سال جدید

نسبت چک‌های برگشتی به وصولی از نظر «تعداد» در فروردین امسال به 8.3 درصد رسید. یعنی به ازای هر 100 چک وصول شده، 8 چک برگشت خورده است. این در حالی است که در اسفند ماه، نسبت چک‌های برگشتی به وصولی برابر با 8.7 درصد بوده است. بنابراین، به نسبت برگشت‌خوردن چک‌ها در فروردین ماه از نظر تعدادی کمتر از اسفند ماه بوده است.

در طول یک سال گذشته، بالاترین نسبت چک‌های برگشتی به وصولی 9.2 درصد بوده که مربوط به بهمن ماه است. کمترین سطح این نسبت نیز 7 درصد بوده که مربوط به فروردین سال گذشته می‌شود.

030301

بانک مرکزی نسبت چک‌های برگشتی به وصولی را بر حسب «مبلغ» نیز اعلام کرده است. این نسبت در فروردین امسال به 11.6 درصد رسیده است. به عبارت دیگر، به ازای هر 100 واحد پولی چک وصول شده، 11 واحد پولی چک برگشت خورده در فروردین امسال به ثبت رسیده است. این نسبت تقریبا مشابه اسفند ماه است. در اسفند سال گذشته نسبت چک برگشتی به وصولی 11.7 درصد بوده است. در طول یک سال گذشته، بالاترین نسبت 13.3 درصد بوده که مربوط به مرداد ماه است. پایین‌ترین نسبت نیز 9.5 درصد و مربوط به فروردین سال گذشته بوده است.

030301