نرخ بهره بین بانکی به عنوان یکی از انواع نرخ‌های بهره در بازار پول به نرخ‌های سود یا بهره در سایر بازارها جهت می‌دهد که در واقع این نرخ، قیمت ذخایر بانک‌هاست و زمانی که آن‌ها در پایان دوره مالی کوتاه‌مدت اعم از روزانه یا هفتگی، دچار کسری ذخایر می‌شوند، از سایر بانک‌ها در بازار بین بانکی یا از بانک مرکزی استقراض می‌کنند.

با توجه به نمودار کاسه شکل نرخ سود بین بانکی از ابتدای سال ۱۴۰۰ و شروع مسیر صعودی از ابتدای مرداد، در کنار فروش قابل توجه اوراق دولتی در مرداد وشهریور، این گمانه را تقویت میکند که در فشار فعلی بر منابع بانک ها، مقصر دولت است. آیا در صورت نزدیک شدن نرخ سود بین بانکی به سقف دالان بانک مرکزی، سیاستگذار پولی در بازار بین بانکی فعال تر خواهد شد یا تن به تغییر نرخ دالان خواهد داد؟