چارسو خبر

هزینه بیمه کردن سهم یک ریال است!

رقابت سنگین شتران و سرمایه گذاری اهداف برای خرید بلوک ۱۲ درصدی فارس
 

چارسو تکنیکال

تکنیکالیست ها معتقد هستند که با توجه به جو بازار سطح حمایتی 88 درصدی فیبوناچی هر چند ضعیف اما در حال حمایت است و میتوان سناریو های مختلفی برای آینده بازار ترسیم کرد.
 

چارسو تابلو خوانی

فولاد - فملی - فارس - شبندر و کگل جز تاثیرگذاران مثبت روز کاری قبل بودند و بیشترین ارزش معاملات به گروه فرآورده های نفتی تعلق گرفت.
 

چارسو کدال

سفاسی تعلیق شد. به نماد های کبافق و کحافظ هم فرصت رعایت دستور العمل داده شد.