امروز نماد ولشرق ملزم به برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ناشی از تغییرات قیمت شد و بانک سرمایه نیز به علت عدم رعایت دستورالعمل های بورسی تعلیق شد. همچنین این نماد از فروش 20 درصدی سهم خود به نماد ومهان به مبلغ 2 هزار و 350 میلیارد تومان خبر داده است.

شپلی پرداخت بدهی‌ها به بانک تجارت را شفاف سازی کرده و همچنین به دنبال رفع  اموال توقیف شده برای افزایش سرمایه از محل زمین است.

اما غفارس عمده دلایل تغییرات سودآوری شرکت را افزایش 95 درصدی فروش ریالی، بهبود و ترکیب سبد محصولات فروش رفته، افزایش قیمت محصولات و کاهش تعداد و بهبود در بهای تمام شده محصولات نسبت به سال گذشته می‌داند. ختور نیز علی‌رغم نهایی نشدن افزایش نرخ ها عمده دلیل افزایش سود عملیاتی این شرکت را مربوط به تغییر در ترکیب و حجم فروش است.

تاصیکو هم اعلام کرده است که گزارش طرح توجیهی افزایش سرمایه از 3 هزار و 100 میلیارد تومان به 5 هزار و 100 میلیارد تومان، توسط سازمان حسابرسی در حال رسیدگی است.

ومهان نیز از برنده شدن در مزایده 20 درصدی فروش سهم بانک سامان خبر داده است، مبلغ پیشنهادی شرکت 2 هزار و 350 میلیارد تومان بوده است

وساپا در خصوص برگزایده برای املاک خود، از عدم دریافت پیشنهاد برای مورد مزایده در سامانه کدال صحبت کرده است.

نمادهای قمرو، گکوثر، قپیرا، زماهان، سفید به همراه نمادهای الما و سدشت سهامداران خود را به مجمع عمومی و فوق العاده دعوت کرده اند. همچنین نماد قپیرا در خصوص پرداخت سود سهام خود اعلام کرده است که سود سهام مالکین دارای سهم تا  7 میلیون برگه سهم  از تاریخ یکم بهمن ماه به بعد و سهامداران مالک بیش از 7 میلیون برگ سهم در مهلت قانونی 8 ماه پرداخت می‌شود.